•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

plakat

Administracja Osiedla GÓRCE przypomina, iż zgodnie z § 23  pkt. 1 Regulaminu porządku domowego i użytkowania lokali  w SM WOLA, zabronione jest wyrzucanie żywności na trawniki, chodniki, place zabaw w celu dokarmiania zwierząt, w szczególności ptaków.

Zalegająca żywność ulega rozkładowy powodując gromadzenie się dużej ilości robactwa i gryzoni oraz negatywnie wpływa na estetyczny wygląd osiedla.

Jednocześnie prosimy o dokarmianie ptaków tylko i wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.

SM WOLA Administracja Osiedla GÓRCE informuje, że załogi MPO Sp. z o. o. od marca 2015r. rejestrują w swoim systemie informatycznym dane o złej jakości segregacji odpadów na terenie Osiedla GÓRCE. W/w informacje przekazywane są do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy.

W związku z powyższym apelujemy do Państwa o dołożenie wszelkich starań przy segregacji odpadów. Szczególnie prosimy aby odpady suche i szkło opakowaniowe nie były zanieczyszczane odpadami mokrymi, co bardzo obniża poziom wymaganego recyklingu.

 

Brak starannej segregacji będzie skutkował podwyższeniem opłat za wywóz nieczystości.