•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227
 
 
 
 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, czwartek               8.00 - 18.00

wtorek, środa, piątek                  8.00 - 16.00

 

Telefon bezpośredni do Działu Księgowości:

22 638 15 21

 


Należności z tytułu użytkowania lokalu należy opłacać do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

 

Od 01 stycznia 2012 każdy punkt rozliczeniowy ma przypisany indywidualny numer konta bankowego.
W związku z powyższym opłaty należy wnosić na otrzymany numer rachunku bankowego.
Za nieterminowe wnoszenie opłat naliczane są odsetki ustawowe.

Z opłat za użytkowanie lokalu nie można dokonywać żadnych potrąceń.

 


 

Teresa KRÓL

Główny Księgowy

 

 

Ewa KAMIŃSKA

Z-ca Głównego Księgowego

tel. 22 638 15 21

tel. 22 861 86 60 wew. 110

 

 

Aneta KOCIK

Specjalista ds. finansowo-księgowych

tel. 22 638 15 21

tel. 22 861 86 60 wew. 107

 

 

Teresa KIEŁEK

Specjalista ds. finansowo-księgowych

tel. 22 638 15 21

tel. 22 861 86 60 wew. 107

 

 

Sylwia PIAST

Specjalista ds. finansowo-księgowych

tel. 22 638 15 21

tel. 22 861 86 60 wew. 108

 

 

Katarzyna STAWSKA

Specjalista ds. finansowo-księgowych

tel. 22 638 15 21

tel. 22 861 86 60 wew. 111

 

 

 

Katarzyna WITCZAK-RADYN

Specjalista ds. finansowych

(Dział Windykacji)

tel. 22 638 15 21

tel. 22 861 86 60 wew. 109