•  +48 22 440-74-00
 •  sekretariat@smwola.com.pl
 •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, czwartek               8.00 - 18.00

wtorek, środa, piątek                  8.00 - 16.00

 

Telefon do Działu Księgowości:

22 660 22 15 wew. 302

22 660 22 16 wew. 302

 


Należności z tytułu użytkowania lokalu należy opłacać do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

 

Od 01 stycznia 2012 każdy punkt rozliczeniowy ma przypisany indywidualny numer konta bankowego.
W związku z powyższym opłaty należy wnosić na otrzymany numer rachunku bankowego.
Za nieterminowe wnoszenie opłat naliczane są odsetki ustawowe.

Z opłat za użytkowanie lokalu nie można dokonywać żadnych potrąceń.

 


 

Teresa KRÓL

Główny Księgowy

 

 

Ewa KAMIŃSKA

Z-ca Głównego Księgowego

tel. 22 660 22 15 wew. 110

tel. 22 660 22 16 wew. 110

 

 

Aneta KOCIK

Specjalista ds. finansowo-księgowych

tel. 22 660 22 15 wew. 107

tel. 22 660 22 16 wew. 107

 

 

Teresa KIEŁEK

Specjalista ds. finansowo-księgowych

tel. 22 660 22 15 wew. 107

tel. 22 660 22 16 wew. 107

 

 

Sylwia PIAST

Specjalista ds. finansowo-księgowych

tel. 22 660 22 15 wew. 108

tel. 22 660 22 16 wew. 108

 

 

Katarzyna STAWSKA

Specjalista ds. finansowo-księgowych

tel. 22 660 22 15 wew. 111

tel. 22 660 22 16 wew. 111

 

 

 

Katarzyna WITCZAK-RADYN

Specjalista ds. finansowych

(Dział Windykacji)

tel. 22 660 22 15 wew. 109

tel. 22 660 22 16 wew. 109

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, czwartek      08:00 - 18:00

wtorek, środa, piątek        08:00 - 16:00

 

Telefon do Działu Technicznego:

22 660 22 15 wew. 300

22 660 22 16 wew. 300

 

 

Zakres zadań Działu Technicznego obejmuje:

 • przyjmowanie zgłoszeń (usterek) od mieszkańców i gospodarzy domów
 • organizowanie, koordynowanie i kontrola pracy konserwatorów
 • uczestniczenie w komisjach dot.spraw ogólnobudowlanych i innych oraz sporządzanie stosownych protokołów
 • nadzorowanie prac związanych z kontrolami okresowymi budynków
 • systematyczna kontrola jakości wykonanych robót zgodnie z warunkami technicznymi
 • sprawdzanie kosztorysów w zakresie robót zleconych wykonawcom
 • kontrola dokonanych samowoli budowlanych
 • kompletowanie dokumentacji i protokołów budynków
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych i odnotywanie wykonanych remontów w budynkach
 • dbałość o przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. w budynkach i posesjach
 • bieżąca współpraca z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w zakresie szkód
 • rejestrowanie usług lokatorskich

 

Zadania Działu Mediów:

 • bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie przyjmowania reklamacji dotyczących rozliczania centralnego ogrzewania
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie opomiarowania Osiedla w podzielniki ciepła
 • przyjmowanie zgłoszeń o uszkodzonych podzielnikach ciepła i ciepłomierzach oraz przekazywanie ich do firmy rozliczeniowej
 • rozliczanie lokali użytkowych, dzierżaw terenu za zużycie mediów.

 

 


 

 

Waldemar TYWONEK

Kierownik Działu Technicznego

tel. 22 660 22 15 

tel. 22 660 22 16 

 

 

 Krzysztof TRZEBIATOWSKI

Specjalista ds. ogólnobudowlanych

tel. 22 660 22 15 wew. 102

tel. 22 660 22 16 wew. 102

 

 Anna GWIAZDA

Specjalista ds. sanitarnych

tel. 22 660 22 15 wew. 101

tel. 22 660 22 16 wew. 101

 

Piotr MIŚCICHOWSKI

Specjalista ds. elektrycznych i ogólnobudowlanych

tel. 22 660 22 15 wew. 102

tel. 22 660 22 16 wew. 102

 

Grażyna POMASKA

Specjalista ds. technicznych

tel. 22 660 22 15 wew. 103

tel. 22 660 22 16 wew. 103

 

   

Maria RATAJEK

Specjalista ds. mediów

tel. 22 660 22 15 wew. 104

tel. 22 660 22 16 wew. 104

 

 


 

 Wykaz prac remontowych planowanych na 2019 rok

 

 

L.P

RODZAJ   ROBÓT

 
 

1.

Remont-naprawa łuszczącej się elewacji budynków oraz malowanie wg potrzeb: ul. Dekutowskiego 6, ul. Kędzierskiego 2 ,4

 

2.

Remont cokołów i opasek wokół budynków wg potrzeb

 

3.

Remonty balkonów/tarasów: ul. Orlich Gniazd 4; 6,

 

4.

Remonty balkonów/tarasów: ul. Wrocławska 21, 21A, Cz. Mak.10,12

 

5.

Remont ścian oporowych: ul. Czerwonych Maków 10

 

6.

Prace remontowo-naprawcze w garażu przy ul. Dekutowskiego 1: posadzki, wjazdy, elewacje, dach

 

7

Remont wejść do klatek schodowych, płytkowanie i malowanie przedsionków do parterów przy windach włącznie: ul. Gołuchowska 11 kl. I-II,  ul. Secemińska 17 kl. I-III, ul. Czerwonych Maków 3 kl. I-III, ul. Uniejowska 1 kl. I-II, ul. Orlich Gniazd 8 kl. I-II

 

8

Remonty dachów - wg potrzeb - adresy będą ustalone po okresie zimowym

 

9

Roboty drogowe -  miejscowe naprawy  wg potrzeb na terenie całego osiedla po okresie zimowym oraz: remont skrzyżowania Uniejowska 5/Secemińska 9 do ul. Uniejowska 2 kl. I, ul. Secemińska 5/7 przedłużenie istniejącej ulicy z chodnikiem do Secemińska 7 kl. I, ul. Szareckiego 6 kl. I do Szareckiego 8 do kl. III przerobienie i uporządkowanie istniejących zatok parkingowych oraz odprowadzenia wód opadowych z jezdni

 

10.

Wymiana uszkodzonych przykanalików - ul. Gołuchowska 1, 3 – (ok. 70mb)

 

11

Wymiana pionów ciepłej i zimnej wody w lokalach - ul. Wrocławska 7, 7A (43+przychodnia) ul. Orlich Gniazd 2, 8

 

12

Wymiana poziomu zimna woda w garażu Wrocławska 21/21A

 

13

Wymiana pionów wody w lokalach oraz pionów kanalizacyjnych w łazienkach -Secemińska 17 (56 lok)

 

14

Wymiana instalacji gazowej: ul. Secemińska 9 - 59 lok.  ul. Bołtucia 4 - 32 lok., ul. Czerwonych Maków 3  -62 lok, ul. Uniejowska 3/1/ Secemińska 13 - 110 lok.

 

15

Wymiana sieci wodociągowej do hydroforni z hydroforni przy ul.. H-4 Bołtucia

 

16

Opracowanie dokumentacji na wymianę pionów instalacji elektrycznej - ul.  Lencewicza 3  (77 lok.), Lencewicza 6 (78 lok.)

 

17

Wymiana pionów instalacji elektrycznej ( WLZ) - ul.  Lencewicza 3

 

18

Naprawa instalacji odgromowej - ul. Uniejowska 5, 7, ul. Secemińska 9, 17, ul. Gołuchowska 9, ul. Szareckiego 1,4,6,8, ul. Czerwonych Maków 3, 5, ul. Wrocławska 13, ul. Lencewicza 6

 

19.

Remonty dźwigów wg potrzeb

 

20.

Nieprzewidziane

 

 

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, czwartek 08:00 - 18:00

wtorek, środa, piątek   08:00 - 16:00

Telefon do Działu Eksploatacji:

22 660 22 15 wew. 301

22 660 22 16 wew. 301

 

 

Zakres zadań Działu Eksploatacji obejmuje:

 • dbanie o stan sanitarno-porządkowy budynków i terenów przyległych

 • przyjmowanie i rejestrowanie w kontrolkach zgłoszeń mieszkańców o usterkach w zakresie dźwigów, instalacji RTV, domofonów i wywozu nieczystości
 • przydzielanie miejsc postojowych na administracyjnych parkingach grodzonych zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad korzystania z miejsc postojowych [...]
 • prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych
 • wprowadzanie zmian dotyczących ilości osób oraz nowych właścicieli  
 • odbieranie i przekazywanie lokali mieszkalnych i użytkowych
 • odbieranie i zasiedlanie nowych inwestycji
 • współpracę ze służbami porządkowymi - Policją i Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa na Osiedlu
 • prowadzenie spraw dotyczących lokali użytkowych, dzierżaw terenu oraz reklam
 • projektowanie nowych nasadzeń oraz ich realizacja
 • pielęgnację istniejącej zieleni oraz przycinanie drzew, krzewów i żywopłotów

 


 

Halina PERŁOWSKA

Kierownik Działu Eksploatacji 

 (lokale  użytkowe)

tel. 22 660 22 15 wew. 113

tel. 22 660 22 16 wew. 113

 

Katarzyna GOŁUCHOWSKA

Specjalista ds. eksploatacji

tel. 22 660 22 15 wew. 105

tel. 22 660 22 16 wew. 105

tel. kom.: 512 301 842 (w godzinach pracy Administracji)

 

Administruje budynkami przy ulicy:

- Secemińskiej 3,5,7,9,13,15,17;

- Uniejowskiej 1,2,3,5,7;

- Gołuchowskiej 1,3,5,7,9,11,13;

- Wrocławskiej 1,3,5:

- Wrocławska 8A Wspólnota Mieszkaniowa

 

 

 

Marta REPLIŃSKA

Specjalista ds. eksploatacji

tel. 22 660 22 15 wew. 105

tel. 22 660 22 16 wew. 105

tel. kom.: 501 505 165 (w godzinach pracy Administracji)

 

Administruje budynkami przy ulicy:

- Lencewicza 1,2,3,4,5,6;

- Czerwonych Maków 1,3,5,10,12;

- Kędzierskiego 1,2,3,4,5,6,7,9;

- Wrocławskiej 21-21a

- Orlich Gniazd 1,3;

- Powstańców Śląskich 102;

- garaż Dekutowskiego "Zapory" (dawniej Szadkowskiego) 1

 

 

Maciej JAMBOR

Specjalista ds. eksploatacji

tel. 22 660 22 15 wew. 106

tel. 22 660 22 16 wew. 106

tel. kom.: 502 713 759 (w godzinach pracy Administracji)

 

Administruje budynkami przy ulicy:

- Dekutowskiego "Zapory" (dawniej Szadkowskiego) 2,5,6;

- Orlich Gniazd 2,4,6,8;

- Bołtucia 2,4,6,8,10;

- Szareckiego 1,3,4,6,8;

- Wrocławskiej 7,7a,9,11,13,15,17;

- Kędzierskiego 8,10,12,14.

 


 

Wszelkie awarie należy zgłaszać do biura Administracji w godzinach pracy.

Poza godzinami pracy Administracji dyżurują następujace pogotowia:

 

 

Awarie domofonów:

DUAL PLUS:  512 515 380, 512 221 307

 

 

Awarie dźwigów:

LIFT MALKO: 22 834 39 77

 

Awarie instalacji hydraulicznych i elektrycznych:

EL-GANC: 601 320 712

 

Policja:

Dzielnicowy Bemowo I - sierż. Monika Firmanty

22 603 25 62; 600 997 734

Dzielnicowy Bemowo II - asp. Artur Bojarski

600 997 748

Pogotowie gazowe:

992

Pogotowie ratunkowe:

999

Państwowa Straż Pożarna:

998

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 PSP ul. Powstańców Śląskich 67/69

22 596 70 70

Pogotowie SPEC:

993

Pogotowie elektroenergetyczne:

991

 

Urząd Dzielnicy Warszawa-Bemowo

22 533 75 00


Przychodnia Lekarska

ul. Wrocławska 19: 22 638 23 33

ul. Czumy 1: 22 664 58 91

 

Charakterystyka Osiedla

Osiedle Bemowo I i II zajmuje teren o łącznej powierzchni 35,7 ha.

 

Stan zasobów ogółem wynosi 223 706,48 m².

- 3 647 lokali mieszkalnych o powierzchni 203 975,82 m²,

- 125 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 10 383,67 m²,

- 354 miejsc postojowych w garażach

- 28 miejsc postojowych w garażu Wrocławska 8A (Wspólnota Mieszkaniowa)

- 522 miejsc postojowych na parkingach

 

Administracja Osiedla Bemowo I/II w swoich zasobach posiada:

 • 74 budynków (w tym 4 z garażami podziemnymi) o pow. 6 749,27 m2
 • 1 budynek z garażem podziemnym Wrocławska 8A (Wspólnota Mieszkaniowa)
 • lokale użytkowe: 49 własnościowe, 76 najmowanych
 • 23 dzierżaw terenu
 • 1 garaż wolnostojący przy ul. Dekutowskiego "Zapory" (dawniej Szadkowskiego) 1 o pow. 2 306,23 m2
 • 7 parkingów społecznych przy ul. Kędzierskiego 2, Dekutowskiego "Zapory" (dawniej Szadkowskiego) 2, Orlich Gniazd/Wrocławska, Bołtucia 6 i 8 oraz duży i mały parking przy ul. Wrocławskiej 5
 • 2 parkingi grodzone (administracyjne) przy ul. Secemińskiej i Wrocławskiej
 • 5 placów zabaw
 • 1 siłownia plenerowa

 

Zarządzamy następującymi budynkami:

 • Gołuchowska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

 • Uniejowska 1, 2, 3, 5, 7
 • Orlich Gniazd 1, 2, 3, 4, 6, 8
 • Bołtucia 2, 4, 6, 8, 10
 • Szareckiego 1, 3, 4, 6, 8
 • Kędzierskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
 • Czerwonych Maków 1, 3, 5, 10, 12
 • Lencewicza 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Powstańców Śląskich 102 (Wspólnota Mieszkaniowa)
 • Wrocławska 1, 3, 5, 7, 7A, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 21A
 • Secemińska 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17
 • Dekutowskiego "Zapory" (dawniej Szadkowskiego) 2, 5, 6

 • Wrocławska 8A (Wspólnota Mieszkaniowa)

 


  

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA

Administracja Osiedla BEMOWO I/II

ul. Wrocławska 3, 01-493 Warszawa

 

Pełnomocnik Zarządu Dyrektor Osiedla Bemowo I/II

Piotr JANUSZEWSKI

Dyrektor Osiedla przyjmuje interesantów

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
 
Anna WAGNER

Sekretariat

tel. 22 660 22 15 wew. 100 

tel. 22 660 22 16 wew. 100

 

poniedziałek         10:00 - 18:00

wtorek - piątek      08:00 - 16:00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.