•  +48 22 440-74-00
 •  sekretariat@smwola.com.pl
 •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227
 
 
 
 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, czwartek               8.00 - 18.00

wtorek, środa, piątek                  8.00 - 16.00

 

Telefon bezpośredni do Działu Księgowości:

22 638 15 21

 


Należności z tytułu użytkowania lokalu należy opłacać do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

 

Od 01 stycznia 2012 każdy punkt rozliczeniowy ma przypisany indywidualny numer konta bankowego.
W związku z powyższym opłaty należy wnosić na otrzymany numer rachunku bankowego.
Za nieterminowe wnoszenie opłat naliczane są odsetki ustawowe.

Z opłat za użytkowanie lokalu nie można dokonywać żadnych potrąceń.

 


 

Teresa KRÓL

Główny Księgowy

 

 

Ewa KAMIŃSKA

Z-ca Głównego Księgowego

tel. 22 638 15 21

tel. 22 861 86 60 wew. 1

 

 

Aneta KOCIK

Specjalista ds. finansowo-księgowych

tel. 22 638 15 21

tel. 22 861 86 60 wew. 1

 

 

Teresa KIEŁEK

Specjalista ds. finansowo-księgowych

tel. 22 638 15 21

tel. 22 861 86 60 wew. 1

 

 

Sylwia PIAST

Specjalista ds. finansowo-księgowych

tel. 22 638 15 21

tel. 22 861 86 60 wew. 1

 

 

Katarzyna STAWSKA

Specjalista ds. finansowo-księgowych

tel. 22 638 15 21

tel. 22 861 86 60 wew. 1

 

 

 

Katarzyna WITCZAK-RADYN

Specjalista ds. finansowych

(Dział Windykacji)

tel. 22 638 15 21

tel. 22 861 86 60 wew. 2

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, czwartek      08:00 - 18:00

wtorek, środa, piątek        08:00 - 16:00

 

Telefon bezpośredni do Działu Technicznego:

22 638 15 18

 

 

Zakres zadań Działu Technicznego obejmuje:

 • przyjmowanie zgłoszeń (usterek) od mieszkańców i gospodarzy domów
 • organizowanie, koordynowanie i kontrola pracy konserwatorów
 • uczestniczenie w komisjach dot.spraw ogólnobudowlanych i innych oraz sporządzanie stosownych protokołów
 • nadzorowanie prac związanych z kontrolami okresowymi budynków
 • systematyczna kontrola jakości wykonanych robót zgodnie z warunkami technicznymi
 • sprawdzanie kosztorysów w zakresie robót zleconych wykonawcom
 • kontrola dokonanych samowoli budowlanych
 • kompletowanie dokumentacji i protokołów budynków
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych i odnotywanie wykonanych remontów w budynkach
 • dbałość o przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. w budynkach i posesjach
 • bieżąca współpraca z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w zakresie szkód
 • rejestrowanie usług lokatorskich

 

Zadania Działu Mediów:

 • bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie przyjmowania reklamacji dotyczących rozliczania centralnego ogrzewania
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie opomiarowania Osiedla w podzielniki ciepła
 • przyjmowanie zgłoszeń o uszkodzonych podzielnikach ciepła i ciepłomierzach oraz przekazywanie ich do firmy rozliczeniowej
 • rozliczanie lokali użytkowych, dzierżaw terenu za zużycie mediów.

 

 


 

 

Waldemar TYWONEK

Kierownik Działu Technicznego

tel. 22 861 86 60 wew. 3

tel. 22 638 15 18

 

  Artur ŁODYGA

Specjalista ds. ogólnobudowlanych

tel. 22 861 86 60 wew. 3

tel. 22 638 15 18

 

 Marcin REDLIŃSKI

Specjalista ds. sanitarnych

tel. 22 861 86 60 wew. 3

tel. 22 638 15 18

 

Piotr MIŚCICHOWSKI

Specjalista ds. elektrycznych i ogólnobudowlanych

tel. 22 861 86 60 wew. 3

tel. 22 638 15 18

 

Grażyna POMASKA

Specjalista ds. technicznych

tel. 22 861 86 60 wew. 3

tel. 22 638 15 18

 

   

Maria RATAJEK

Specjalista ds. mediów

tel. 22 861 86 60 wew. 6

 

 


 

 Wykaz prac remontowych planowanych na 2018 rok

 

L.P

RODZAJ   ROBÓT

 
 

1

Opracowanie dokumentacji na wymianę pionów instalacji elektrycznej - ul.  Gołuchowska 11 - 45 lokali + lok. użytkowy.

 

2

Wymiana pionów instalacji elektrycznej (WLZ) - Gołuchowska 11

 

3

Wymiana instalacji gazowej: ul. Szareckiego 6 c.d. , ul. Lencewicza 3, ul. Dekutowskiego "Zapory" (dawniej Szadkowskiego) 5, ul. Uniejowska 7

 

4

Roboty drogowe - ul. Czerwonych Maków 1- przebudowa całej jezdni

+ miejscowe naprawy wg potrzeb na terenie całego osiedla

 

5

Remonty dachów - wg potrzeb - adresy będą ustalone po okresie zimowym

 

6

Remont - naprawa łuszczącej się elewacji budynków oraz malowanie wg potrzeb

 

7

Remont cokołów i opasek wokół budynków

 

8

Wymiana sieci wodociągowej do hydroforni z hydroforni przy ul. Gołuchowska H-2

 

9

Remonty dźwigów wg potrzeb

 

10

Remonty balkonów/tarasów: ul. Orlich Gniazd 2,4; ul. Wrocławska 7,7a

 

11

Remonty balkonów/tarasów: ul. Wrocławska 21, 21A

 

12

Remont wejść do klatek schodowych, płytkowanie i malowanie przedsionków do parterów przy windach włącznie

 

13

Remont ścian oporowych: ul. Czerwonych Maków 10

 

14

Wymiana pionów ciepłej i zimnej wody w lokalach - ul. Orlich Gniazd 6 (21 lokali)

 

15

Wymiana uszkodzonych przykanalików - ul. Wrocławska 9 (ok. 20mb)

 

16

Naprawa instalacji odgromowej - wg potrzeb po przeglądach

 

17

Rezerwa

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, czwartek 08:00 - 18:00

wtorek, środa, piątek   08:00 - 16:00

 

Zakres zadań Działu Eksploatacji obejmuje:

 • dbanie o stan sanitarno-porządkowy budynków i terenów przyległych

 • przyjmowanie i rejestrowanie w kontrolkach zgłoszeń mieszkańców o usterkach w zakresie dźwigów, instalacji RTV, domofonów i wywozu nieczystości
 • przydzielanie miejsc postojowych na administracyjnych parkingach grodzonych zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad korzystania z miejsc postojowych [...]
 • prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych
 • wprowadzanie zmian dotyczących ilości osób oraz nowych właścicieli  
 • odbieranie i przekazywanie lokali mieszkalnych i użytkowych
 • odbieranie i zasiedlanie nowych inwestycji
 • współpracę ze służbami porządkowymi - Policją i Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa na Osiedlu
 • prowadzenie spraw dotyczących lokali użytkowych, dzierżaw terenu oraz reklam
 • projektowanie nowych nasadzeń oraz ich realizacja
 • pielęgnację istniejącej zieleni oraz przycinanie drzew, krzewów i żywopłotów

 


 

Halina PERŁOWSKA

Kierownik Działu Eksploatacji 

 (lokale  użytkowe)

tel. 22 638 20 25

tel. 22 861 86 60 wew. 5

 

Katarzyna GOŁUCHOWSKA

Specjalista ds. eksploatacji

tel. 22 861 86 60 wew. 4, 22 638 20 25

tel. kom.: 512 301 842 (w godzinach pracy Administracji)

 

Administruje budynkami przy ulicy:

- Secemińskiej 3,5,7,9,13,15,17;

- Uniejowskiej 1,2,3,5,7;

- Gołuchowskiej 1,3,5,7,9,11,13;

- Wrocławskiej 1,3,5:

- Wrocławska 8A Wspólnota Mieszkaniowa

 

 

 

Marta REPLIŃSKA

Specjalista ds. eksploatacji

tel. 22 861 86 60 wew. 4, 22 638 20 25

tel. kom.: 501 505 165 (w godzinach pracy Administracji)

 

Administruje budynkami przy ulicy:

- Lencewicza 1,2,3,4,5,6;

- Czerwonych Maków 1,3,5,10,12;

- Kędzierskiego 1,2,3,4,5,6,7,9;

- Wrocławskiej 21-21a

- Orlich Gniazd 1,3;

- Powstańców Śląskich 102;

- garaż Dekutowskiego "Zapory" (dawniej Szadkowskiego) 1

 

 

Maciej JAMBOR

Specjalista ds. eksploatacji

tel. 22 861 86 60 wew. 4, 22 638 20 25

tel. kom.: 502 713 759 (w godzinach pracy Administracji)

 

Administruje budynkami przy ulicy:

- Dekutowskiego "Zapory" (dawniej Szadkowskiego) 2,5,6;

- Orlich Gniazd 2,4,6,8;

- Bołtucia 2,4,6,8,10;

- Szareckiego 1,3,4,6,8;

- Wrocławskiej 7,7a,9,11,13,15,17;

- Kędzierskiego 8,10,12,14.

 


 

Wszelkie awarie należy zgłaszać do biura Administracji w godzinach pracy.

Poza godzinami pracy Administracji dyżurują następujace pogotowia:

 

 

Awarie domofonów:

DUAL PLUS:  512 515 380, 512 221 307

 

 

Awarie dźwigów:

LIFT MALKO: 22 834 39 77

 

Awarie instalacji hydraulicznych i elektrycznych:

EL-GANC: 601 320 712

 

Policja:

Dzielnicowy Bemowo I - sierż. Monika Firmanty

22 603 25 62; 600 997 734

Dzielnicowy Bemowo II - asp. Artur Bojarski

600 997 748

Pogotowie gazowe:

992

Pogotowie ratunkowe:

999

Państwowa Straż Pożarna:

998

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 PSP ul. Powstańców Śląskich 67/69

22 596 70 70

Pogotowie SPEC:

993

Pogotowie elektroenergetyczne:

991

 

Urząd Dzielnicy Warszawa-Bemowo

22 533 75 00


Przychodnia Lekarska

ul. Wrocławska 19: 22 638 23 33

ul. Czumy 1: 22 664 58 91

 

Charakterystyka Osiedla

Osiedle Bemowo I i II zajmuje teren o łącznej powierzchni 35,7 ha.

 

Stan zasobów ogółem wynosi 223 706,48 m².

- 3 647 lokali mieszkalnych o powierzchni 203 975,82 m²,

- 125 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 10 383,67 m²,

- 354 miejsc postojowych w garażach

- 28 miejsc postojowych w garażu Wrocławska 8A (Wspólnota Mieszkaniowa)

- 522 miejsc postojowych na parkingach

 

Administracja Osiedla Bemowo I/II w swoich zasobach posiada:

 • 74 budynków (w tym 4 z garażami podziemnymi) o pow. 6 749,27 m2
 • 1 budynek z garażem podziemnym Wrocławska 8A (Wspólnota Mieszkaniowa)
 • lokale użytkowe: 49 własnościowe, 76 najmowanych
 • 23 dzierżaw terenu
 • 1 garaż wolnostojący przy ul. Dekutowskiego "Zapory" (dawniej Szadkowskiego) 1 o pow. 2 306,23 m2
 • 7 parkingów społecznych przy ul. Kędzierskiego 2, Dekutowskiego "Zapory" (dawniej Szadkowskiego) 2, Orlich Gniazd/Wrocławska, Bołtucia 6 i 8 oraz duży i mały parking przy ul. Wrocławskiej 5
 • 2 parkingi grodzone (administracyjne) przy ul. Secemińskiej i Wrocławskiej
 • 5 placów zabaw
 • 1 siłownia plenerowa

 

Zarządzamy następującymi budynkami:

 • Gołuchowska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

 • Uniejowska 1, 2, 3, 5, 7
 • Orlich Gniazd 1, 2, 3, 4, 6, 8
 • Bołtucia 2, 4, 6, 8, 10
 • Szareckiego 1, 3, 4, 6, 8
 • Kędzierskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
 • Czerwonych Maków 1, 3, 5, 10, 12
 • Lencewicza 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Powstańców Śląskich 102 (Wspólnota Mieszkaniowa)
 • Wrocławska 1, 3, 5, 7, 7A, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 21A
 • Secemińska 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17
 • Dekutowskiego "Zapory" (dawniej Szadkowskiego) 2, 5, 6

 • Wrocławska 8A (Wspólnota Mieszkaniowa)

 


  

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA

Administracja Osiedla BEMOWO I/II

ul. Wrocławska 3, 01-493 Warszawa

 

Pełnomocnik Zarządu Dyrektor Osiedla Bemowo I/II

Piotr JANUSZEWSKI

Dyrektor Osiedla przyjmuje interesantów

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
 
Anna WAGNER

Sekretariat

tel. 22 861 86 60

fax 22 861 86 70

poniedziałek         10:00 - 18:00

wtorek - piątek      08:00 - 16:00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.