Dział Techniczny


ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU

Prowadzenie siłami własnymi lub siłami firm zewnętrznych, całokształtu spraw związanych z remontami, naprawami i bieżącą konserwacją budynków i znajdujących się w nich dźwigów i instalacji oraz terenów zewnętrznych, w celu zapewnienia prawidłowego, zgodnego z przepisami i bezpiecznego funkcjonowania zasobów, w tym:

  1. Bieżąca obsługa mieszkańców i kontrahentów polegająca na przyjmowaniu i rejestrowaniu wniosków oraz zgłoszeń, ich analiza oraz prowadzenie korespondencji.
  2. Realizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontroli okresowych, a także przeglądów budynków i terenów zewnętrznych.
  3. Analiza, zlecanie i wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych wynikających w szczególności z przeprowadzonych kontroli okresowych, przeglądów, zgłoszeń mieszkańców, kontrahentów lub innych.
  4. Opracowywanie planów remontów i założeń do planów napraw i konserwacji.
  5. Prowadzenie i archiwizowanie ksiąg obiektów budowlanych i wszelkiej dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  6. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń w zakresie likwidacji i rozliczania szkód.
  7. Nadzór nad urządzeniami pomiarowymi, ewidencjonowanie zużycia mediów.
  8. Nadzór nad pracą konserwatorów oraz rozliczanie ich czasu pracy.


WYKAZ REMONTÓW NA 2021 ROK

KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
Jarosław Mulczyk

22 665 69 29 wew. 330


KONTAKT W SPRAWACH OGÓLNOBUDOWLANYCH I ELEKTRYCZNYCH

22 665 69 29 wew. 332KONTAKT W SPRAWACH SANITARNYCH

22 665 69 29 wew. 331

609 098 999


KONTAKT W SPRAWACH AWARII DŹWIGÓW, UBEZPIECZENIA

22 665 69 29 w. 333 i 334

609 098 401  601 512 616