Ważne telefony


Wszelkie awarie należy zgłaszać do biura Administracji w godzinach pracy. Poza godzinami pracy Administracji dyżurują następujące pogotowia:

    

Awarie dźwigów:
LIFT-MALKO
                                                                

22 796 02 25
509 920 397
Awarie domofonów (zgłoszenia do Administracji) 22 836 31 83
Awarie instalacji hydraulicznej (wodociągowo-kanalizacyjne w lokalach):
EL-GANC     
Pogotowie Techniczne- Hydraulik: 692 508 307
Koordynator Firmy Pogotowia Technicznego: 601 320 712
Awarie elektryczne (do zabezpieczenia przedlicznikowego na klatkach schodowych)
EL-GANC
Pogotowie Techniczne- Elektryk: 692 513 436
Koordynator Firmy Pogotowia Technicznego: 601 320 712
Pogotowie elektroenergetyczne
(zgłaszanie braku energii do budynku ) 
22 821 31 31
22 821 46 46
Awarie bram garażowych:
Gates Service Sp. z o.o.                                            
530 621 100
Firma sprzątająca:
TEST                                                                    
669 279 069
Policja
Dzielnicowy Bemowo IV A
asp. Maciej Król  
Dzielnicowy Bemowo IV B   
sierż.szt. Artur Malczewski                
Dzielnicowy Bemowo IV Centrum 
asp. szt. Artur Bojarski                
997
600 997 734

600 997 747

600 997 748
Straż Miejska 986
Pogotowie Gazowe                                           992
22 589 45 55
Pogotowie ratunkowe                                      112
999
Państwowa Straż Pożarna:            
Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza nr 7 PSP
ul. Powstańców Śląskich 67/69               
998
22 596 70 70
Pogotowie Ciepłownicze993
Pogotowie MPWiK (awarie uliczne) 994
Urząd Dzielnicy Warszawa-Bemowo22 44 37 644
Przychodnia Lekarska
ul.Wrocławska 19
22 167 22 00