Dyrektor Administracji Osiedla

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA w Warszawie
zatrudni pracownika na stanowisku:

Miejsce pracy: Warszawa – Bemowo

Zakres zadań i opis stanowiska:

 • Zarządzanie i koordynowanie pracy Administracji Osiedla,
 • Zarządzanie pracą kierowników działów oraz podległych im pracowników, organizowanie pracy
  w celu osiągnięcia najlepszych efektów,
 • Zarządzanie dokumentacją administracji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i procedur organizacyjnych Spółdzielni,
 • Koordynowanie i opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych oraz remontowych osiedla,
 • Nadzór nad realizacją zadań określonych w rocznych planach rzeczowo-finansowych i remontowych,
 • Współpraca z Radą Osiedla oraz Radą Nadzorczą, bieżąca realizacja uchwał, postanowień
  i wytycznych Rady Nadzorczej, Rady Osiedla oraz Zarządu,
 • Przygotowywanie niezbędnych raportów i sprawozdań,
 • Zapewnienie wysokiej jakości obsługi mieszkańców.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (preferowane techniczne),
 • Doświadczenia zawodowego minimum 10 lat, w tym co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym,
 • Komunikatywności, dobrej organizacji pracy własnej i podległych pracowników,
 • Doświadczenia w zarządzaniu zespołem pracowników, a także delegowania obowiązków,
 • Doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami,
 • Samodzielności w podejmowaniu decyzji,
 • Znajomości przepisów prawa spółdzielczego, administracyjnego i budowlanego,
 • Dobrej znajomości obsługi komputera, praktycznej znajomości obsługi programów pakietu MS Office, w szczególności Excel,
 • Dyspozycyjności.
   

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • Pracę w prężnej i stabilnej firmie,
 • Bogaty pakiet socjalny.

Aplikację można składać w następujący sposób:

 • mailem na adres: kadry@smwola.com.pl
 • osobiście w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA w zamkniętej kopercie z dopiskiem Rekrutacja – Dyrektor Administracji Osiedla,
 • pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA ul. Powstańców Śląskich 104/227, 01-466 Warszawa.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniowa WOLA z siedzibą w Warszawie (01-466), przy ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

______________________________________________________________

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu zakończenia rekrutacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż  60 dni od momentu zakończenia rekrutacji. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.