Rozliczenia


ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU ROZLICZEŃ

 1. Obsługa interesantów w zakresie spraw finansowych polegających na realizacji czynności prawnych, spadkowych i majątkowych, związanych z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz spłata kredytów mieszkaniowych.
 2. Wystawianie wszelkiego rodzaju zaświadczeń do banków, sądów, biur notarialnych urzędów skarbowych i zakładów pracy.
 3. Dokonywanie przeliczeń wysokości wkładów budowlanych i mieszkaniowych przy zmianach statusu lokali.
 4. Stała współpraca z Bankiem PKO BP w zakresie:
  • zwrotu do Banku dotacji budżetowej w związku z wykupem lokali,
  • zgodności kont kredytowych.
 1. Prowadzenie rozliczeń wkładów i udziałów lokali użytkowych.
 2. Obsługa interesantów związana ze:
  • spłatami kredytów mieszkaniowych,
  • sporządzaniem indywidualnych wniosków kredytowych w związku z ponadnormatywną lub jednorazową spłatą kredytu,
  • analizą stanu wpłat i zadłużeń kredytowych
 1. Obsługa interesantów związana z rozliczeniem opłat eksploatacyjnych budynków przy ul. Rzymowskiego 47, ul. Niegocińska 5.
 2. Rozliczanie mediów w budynkach przy ul. Rzymowskiego 47, ul. Niegocińska 5.
 3. Windykacja należności z tytułu wkładów, udziałów, opłat eksploatacyjnych i spłat kredytu wg normatywu.


KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

Specjalista ds. rozliczeń udziałów i wkładów budowlanych

tel. 22 44 07 411


Specjalista ds. rozliczeń

tel. 22 44 07 412