Wykaz remontów na 2021 rok

Lp.Wyszczególnienie
Modernizacje klatek schodowych i roboty towarzyszące
1.Modernizacja klatek schodowych (3 bud.); Rosy Bailly 7, Wolfkego 10 , Wrocławska 18
2.Modernizacja oświetlenia na oprawy z czujką ruchu w 5 bud.  Rosy Bailly 7,5 i 9, Wolfkego 10,  Wrocławska 18 
3.Wymiana drzwi do komór zsypowych (10 szt.)
4.Wymiana drzwi zewnętrznych Powsta. Śl. 106C (1 szt.)
Dźwigi
5.Remonty dźwigów-5 szt. (zgodnie z wynikami RESURSU) i modernizacje kabin – 5 szt. Bandrowskiego 7,9  i Wrocławska 16
6.Modernizacje kabin (5 szt.)
7.Naprawy dźwigów – roboty mniejsze wg. przeglądu
8.Remonty dźwigów wynikające z bieżącej konserwacji
Program modernizacji sieci i instalacji p.poż w osiedlu
9.Ekspertyza stanu zabezpieczenia p.poż Osiedla Bemowo IV oraz dokumentacja techniczna wg zidentyfikowanych potrzeb
10.Wymiana suchych pionów p.poż. na mokre w budynkach zasilanych z hydroforni H-428; I ETAP  instalacja pomp p.poż w hydroforni  oraz dokumentacja cz.2
11.Wymiana przewodów wodociągowych między hydrofornią Sołtana 8, a bud.  Wolfkego 14,16,18 (III etap)
12.Modernizacja pompowni  p.poz. Wrocławska 18
Roboty dachów i roboty związane
13.Remont dachów (4 bud.); Wrocławska 16 ,   Widawska 1 i 3 , Widawska 25 ,  częściowa naprawa dachu Powst. Śl. 108C
14.Remont daszków przy klatkowych (5 szt.); Sołtana 2, 4 i 14,  Widawska 15
15.Remonty instalacji odgromowych  (7 bud.); Wrocławska 16 , Widawska 1, 3 i 5 ,  Bandrowskiego 7 , Sołtana 3 i 7
16.Remont świetlików Widawska 25
Naprawy elewacji itp.
17.Naprawa elewacji; Wrocławska 16 i 14
18.Usuwanie zagrzybienia z  elewacji budynków; nieruchomość VIII
19.Naprawa opasek wokół budynków
20.Remont  balkonów z wymianą balustrad (12 szt.); Widawska 21
21.Remont zewnętrznych podestów, schodów, zjazdów, murków itp.-roboty lastrykowe;
22.Prace alpinistyczne na osiedlu
Remonty w garażach
23.Likwidacja przecieków w garażach
24.Wymiana uszkodzonych odwodnień liniowych w garażach
Roboty sanitarne
25.Remonty instalacji wodociągowej związanej z montażem wodomierzy
26.Doposażenie węzłów cieplnych w zlewy
27.Wykonanie wentylacji mechanicznej w  pomieszczeniach hydroforni – I ETAP
28.Wymiana zasuw burzowych w węzłach cieplnych na samoczynne
29.Wymiana niedrożnej studzienki rewizyjnej w terenie zielonym oraz przewodów poza budynkiem Blatona 2
30.Remonty rewizji w  poziomach kanalizacji w piwnicach
31.Montaż zaworów antyskażeniowych przed hydrantami ogrodowymi
32.Wymiana zaworów odcinających instalację c.o. w szachtach instalacyjnych przy ciepłomierzach; Powst. Śl. 104
33.Wymiana wentylatorów wentylacji lokali mieszkalnych (17 szt.); Powst. Śl. 104
Koszty pozostałe – nieruchomości
34.Roboty nieprzewidziane:  dokumentacja projektowa, ekspertyzy, czyszczenie separatorów, awarie instalacji  sanitarnych i elektrycznych, udrażnianie ciśnieniowe i monitoring kanalizacji, ogłoszenia itp.
Mienie
35.Modernizacja i naprawa dróg,  wymiana i wykonanie chodników
36.Wykonanie projektów parkingów w rejonie ul. Blatona 2 i 3
37.Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia w rejonie budynków Blatona 3 oraz Wrocławskiej 20