Dział Techniczny


ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU

Prowadzenie siłami własnymi lub siłami firm zewnętrznych, całokształtu spraw związanych z remontami, naprawami i bieżącą konserwacją budynków i znajdujących się w nich dźwigów i instalacji oraz terenów zewnętrznych, w celu zapewnienia prawidłowego, zgodnego z przepisami i bezpiecznego funkcjonowania zasobów, w tym:

  1. Bieżąca obsługa mieszkańców i kontrahentów polegająca na przyjmowaniu i rejestrowaniu wniosków oraz zgłoszeń, ich analiza oraz prowadzenie korespondencji.
  2. Realizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontroli okresowych, a także przeglądów budynków i terenów zewnętrznych.
  3. Analiza, zlecanie i wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych wynikających w szczególności z przeprowadzonych kontroli okresowych, przeglądów, zgłoszeń mieszkańców, kontrahentów lub innych.
  4. Opracowywanie planów remontów i założeń do planów napraw i konserwacji.
  5. Prowadzenie i archiwizowanie ksiąg obiektów budowlanych i wszelkiej dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  6. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń w zakresie likwidacji i rozliczania szkód.
  7. Nadzór nad urządzeniami pomiarowymi, ewidencjonowanie zużycia mediów.
  8. Nadzór nad pracą konserwatorów oraz rozliczanie ich czasu pracy.


WYKAZ REMONTÓW NA 2021 ROK

KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
Bożena Bartnik

22 638 51 30 wew. 211


KONTAKT W SPRAWACH OGÓLNOBUDOWLANYCH 

22 638 51 30  wew. 218, 229

508 087 628


KONTAKT W SPRAWACH ELEKTRYCZNYCH

22 638 51 30  wew. 218, 229

508 087 628


KONTAKT W SPRAWACH SANITARNYCH

22 638 51 30  wew. 213, 216, 221

512 496 111


KONTAKT W SPRAWACH DŹWIGÓW

22 638 51 30  wew. 213

512 496 111


KONTAKT W SPRAWACH UBEZPIECZEŃ

22 638 51 30  wew. 213, 216, 221

512 496 111