Wykaz remontów na 2022 rok

Lp.Wyszczególnienie
Roboty budowlane
1.Likwidacja przecieków w garażach
2.Remont zewnętrznych podestów, schodów, zjazdów, murków itp. (roboty lastrykowe) ul. Powstańców Śląskich 106
3.Prace alpinistyczne w osiedlu
4.Wymiana drzwi do komór zsypowych; Blatona 3 (4 szt.,) Wolfkego 4 (1 szt.)
5.Naprawa elewacji Wrocławska 16
6.Remont 20 szt. balkonów
7.Usuwanie zagrzybienia z elewacji budynków
8.Wymiana uszkodzonych odwodnień liniowych w garażach ul. Powstańców Śląskich 108C,106A
9.Naprawy nieszczelności na patio budynku przy przy ul. Powstańców Śląskich 104
Remonty klatek
1.Modernizacja klatek schodowych (2 bud.); Rosy Bailly 3 (3kl. 4 kond.), Wolfkego 4 (1 kl. 11 kond.)
2.Modernizacja klatek schodowych; prace drobne (2 bud.); Rosy Bailly 3 (3 kl. 4 kond.), Wolfkego 4 (1 kl. 11 kond.). Pochwyty barierek schodowych
3. Modernizacja klatek schodowych; prace drobne (2 bud.); Rosy Bailly 3 (3 kl. 4 kond.), (wszystkie kondygnacje), Wolfkego 4 (1 kl. 11 kond.), (parter) . Drzwiczki do szachtów
4.Publikacja ogłoszenia o przetargu na modernizację klatek
Remonty dachów
1.Remont dachów ( 4 bud.); Powstańców Śląskich 106C,106B, Blatona 1,4, Wolfkego 7
2.Usuwanie przecieków z dachów budynków
3.Remont daszków (12 daszków); Blatona 3 (4 daszki), Wolfkego 2 (4 daszki)
4.Publikacja ogłoszenia o przetargu na remont dachów i daszków
Remonty dróg i chodników
1.Naprawa zapadnięć nawierzchni (asfalty)
2.Modernizacja dróg (remonty nawierzchni)
3.Wymiana i wykonanie parkingów i chodników
4.Wykonanie projektu remontu nawierzchni Wrocławska 18
5.Remont nawierzchni Wrocławska 18, I Etap
Roboty sanitarne
1.Dokumentacja na wymianę suchych pionów na mokre dla budynków zasilanych z hydroforni H-428 i H-482
2.Wymiana suchych pionów p. poż. na mokre zasilanych z hydroforni H-428 (Kaden-Bandrowskiego 4A) ETAP II; Kaden-Bandrowskiego 5 (4 kl.)
3. Wymiana suchych pionów p. poż. na mokre zasilanych z hydroforni H-482 ( Blatona 8 ) ETAP I; instalacja pomp p.poż. w hydroforni H-482
4. Wymiana suchych pionów p. poż. na mokre zasilanych z hydroforni H-482 ( Blatona 8 ) ETAP II; Blatona 3 (4 kl.)
5.Dokumentacja na wymianę suchych pinów na mokre do realizacji w kolejnych latach
6.Wymiana żeliwnych pionów kanalizacyjnych w piwnicach budynków 15 klatek
7.Czyszczenie i naprawy poziomów kanalizacji w piwnicach budynków
8.Wymiana zasuw burzowych w węzłach cieplnych na samoczynne
Remont instalacji c.o.
1.Wymiana grzejników – partery modernizowanych klatek
2.Wymiana zaworów odcinających instalację c.o. w szachtach instalacyjnych przy ciepłomierzach ok. 800 szt.
3.Doposażenie węzłów cieplnych w zlewy
Remont instalacji zw i cw
1.Montaż zaworów antyskażeniowych przed hydrantami ogrodowymi
2.Remonty instalacji wodociągowej w budynku Powstańców Śląskich 106D
3.Montaż wodomierzy przed hydrantami ogrodowymi 20 szt.
Remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
1.Wykonanie wentylacji mechanicznej we wszystkich pomieszczeniach hydroforni – ETAP I
2.Wymiana/ remont przykanalików
Remonty elektryczne
1.Remonty instalacji odgromowych w 4-ech budynkach
2.Bieżące remonty instalacji odgromowych po przeglądach
Oświetlenie wewnętrzne
1.Modernizacja oświetlenia na oprawy z czujką ruchu w 3 bud. Rosy Bailly 3 (3 kl. 4 kond.); Wolfkego 4 (2 kl. 11 kond.), Wrocławska 18 (3 klatki) II etap
Remonty dźwigów
1.Remonty kapitalne dźwigów – 7 szt.; Wolfkego 8 (1 szt.), Wolfkego 1 kl. II (1 szt.), Blatona 6 kl. IV (1 szt.), Blatona 2 kl. IV (1 szt.), Powstańców Śląskich 106B (2 szt.), Widawska 27 (1 szt.)
2.Remonty dźwigów wynikające z corocznych przeglądów
3.Modernizacja kabin dźwigów (8 szt.)
4.Naprawy dźwigów wynikające z bieżącej konserwacji
Roboty nieprzewidziane
1.Roboty nieprzewidziane: dokumentacja projektowa, ekspertyzy, awarie instalacji sanitarnych i elektrycznych itp.