Dział Eksploatacji


ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU

Prowadzenie, siłami własnymi oraz przy udziale firm zewnętrznych, całokształtu spraw związanych z eksploatacją zasobów Osiedla w zakresie m.in. utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji i konserwacji zieleni, w celu zapewnienia właściwego stanu sanitarno-porządkowego budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymania, konserwacji i napraw instalacji domofonowych, wideodomofonowych i monitoringu z kamer w tym:

 1. Realizowanie bieżących przeglądów budynków i terenów zewnętrznych w tym placów zabaw
 2. Realizowanie działań wynikających z przeglądów lub zgłoszeń mieszkańców i innych.
 3. Bieżąca obsługa mieszkańców  w zakresie przyjmowania i rejestrowania  wniosków i zgłoszeń, ich analizowanie oraz prowadzenie korespondencji, dystrybucja.
 4. Prowadzenie teczek lokali i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw w zakresie bieżącej eksploatacji.
 5. Realizowanie zadań dotyczących najmu lokali użytkowych, dzierżaw terenu, miejsc postojowych, wynajmu miejsc z przeznaczeniem na reklamy i in.
 6.  Nadzór nad pracą firm sprzątających, konserwatorów zieleni, pracowników gospodarczych i gospodarzy oraz rozliczanie ich czasu pracy.


KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

KIEROWNIK DZIAŁU EKSPLOATACJI
Joanna Niestój

22 638 51 30 wew. 220

513 016 836


ADMINISTRATOR
Kinga Kozieł

    22 836 31 83 wew. 212
22 638 51 30 wew. 212

517 875 141

ADMINISTRUJE BUDYNKAMI PRZY ULICY:

 • Powstańców Śląskich 104,106,106A,106B,106C,106D,108,108A,108B,108C;
 • Wrocławska 18.

ADMINISTRATOR
Agata Bieniewska

   22 836 31 83 wew. 212
   22 638 51 30 wew. 212

513 016 920

ADMINISTRUJE BUDYNKAMI PRZY ULICY:

 • Blatona 1.2,3,4,6;
 • Sołtana 2,3,4,6,7,10,12,14;
 • Wolfkego 7,9,11,13,14,15,15A,16,18;
 • Oławska 5;
 • Sołtana 1A,1B – pawilony;
 • Blatona 1 – parking społeczny.

ADMINISTRATOR
Wiesława Buchalska

   22 836 31 83 wew. 220
  22 638 51 30 wew. 220

513 016 825

ADMINISTRUJE BUDYNKAMI PRZY ULICY:

 • Rosy Bailly 1,3,5,7,9,11,13;
 • Bandrowskiego 1,2,3,5,7,8,9,10;
 • Wrocławska 14,16;
 • Widawska 1,3;
 • Rosy Bailly 1A,1B – pawilony;
 • Rosy Bailly 5 – parking społeczny;
 • Bandrowskiego 1 – parking społeczny;
 • Radiowa/Wrocławska – parking społeczny;
 • Widawska 3 – parking społeczny.

ADMINISTRATOR
Anna Trojanowska

   22 836 31 83 wew. 212
22 638 51 30 wew. 212

508 087 613

ADMINISTRUJE BUDYNKAMI PRZY ULICY:

 • Widawska 5,7,9,11,13,15,19,21,23,25,27,17;
 • Wolfkego 1,2,4,6,8,10;
 • Wrocławska 20,20A,20B;
 • Widawska 5 – parking społeczny;
 • Widawska 9 – parking społeczny;
 • Wolfkego 1 – parking społeczny;
 • Wolfkego 2 – parking społeczny;
 • Wolfkego 10 – parking społeczny;
 • Widawska 17 – garaż wielopoziomowy.