Ważne telefony

Wszelkie awarie należy zgłaszać do biura Administracji w godzinach pracy. Poza godzinami pracy Administracji dyżurują następujące pogotowia:

Awarie domofonów:
DUAL PLUS:
512 515 380 lub 512 221 307
Awarie dźwigów:
LIFT MALKO:
22 834 39 77
Awarie instalacji hydraulicznych i elektrycznych:
EL-GANC (do 31.01.2022r.):

KOZAK (od 01.02.2022r.):601 320 712

698 920 431
517 497 512
797 796 957
Policja:
Dzielnicowy Bemowo I –
sierż. Monika Firmanty

Dzielnicowy Bemowo II –
asp. Artur Bojarski

22 603 25 62; 600 997 734

600 997 748
Pogotowie gazowe:992
Pogotowie ratunkowe:999
Państwowa Straż Pożarna:998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 PSP ul. Powstańców Śląskich 67/6922 596 70 70
Pogotowie SPEC:993
Pogotowie elektroenergetyczne:991
Urząd Dzielnicy Warszawa-Bemowo22 533 75 00
Przychodnia Lekarska
ul. Wrocławska 19
ul. Czumy 1
22 638 23 33
22 664 58 91