Dział Techniczny


ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU TECHNICZNEGO

Prowadzenie siłami własnymi lub siłami firm zewnętrznych, całokształtu spraw związanych z remontami, naprawami i bieżącą konserwacją budynków i znajdujących się w nich dźwigów i instalacji oraz terenów zewnętrznych, w celu zapewnienia prawidłowego, zgodnego z przepisami i bezpiecznego funkcjonowania zasobów, w tym:

  1. Bieżąca obsługa mieszkańców i kontrahentów polegająca na przyjmowaniu i rejestrowaniu wniosków oraz zgłoszeń, ich analiza oraz prowadzenie korespondencji.
  2. Realizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontroli okresowych, a także przeglądów budynków i terenów zewnętrznych.
  3. Analiza, zlecanie i wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych wynikających w szczególności z przeprowadzonych kontroli okresowych, przeglądów, zgłoszeń mieszkańców, kontrahentów lub innych.
  4. Opracowywanie planów remontów i założeń do planów napraw i konserwacji.
  5. Prowadzenie i archiwizowanie ksiąg obiektów budowlanych i wszelkiej dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  6. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń w zakresie likwidacji i rozliczania szkód.
  7. Nadzór nad urządzeniami pomiarowymi, ewidencjonowanie zużycia mediów.
  8. Nadzór nad pracą konserwatorów oraz rozliczanie ich czasu pracy.


WYKAZ REMONTÓW NA 2021 ROK

KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
Waldemar Tywonek

22 861 86 60


KONTAKT W SPRAWACH OGÓLNOBUDOWLANYCH

22 861 86 60 wew. 131
22 638 15 18


KONTAKT W SPRAWACH ELEKTRYCZNYCH

22 861 86 60 wew. 132
22 638 15 18


KONTAKT W SPRAWACH SANITARNYCH

22 861 86 60 wew. 133
22 638 15 18


KONTAKT W SPRAWACH UBEZPIECZEŃ

22 861 86 60 
22 638 15 18