Wykaz remontów na 2021 rok

Wykaz prac remontowych planowanych na 2021 r.
– zatwierdzony uchwałą nr 123 Rady Osiedla Bemowo I/II z dnia 27.10.2020 r.

Lp.Wyszczególnienie
1.Remont-naprawa łuszczącej się elewacji budynków oraz malowanie wg potrzeb c.d.: ul. Szadkowskiego 6, ul. Gołuchowska 5,
ul. Wrocławska 5.
2.Remont cokołów i opasek wokół budynków wg potrzeb.
3.Remonty balkonów/tarasów: ul. Wrocławska 21, 21A, ul. Czerwonych Maków 10,12 – c.d.
4.Remont płyt balkonowych – ul. Lencewicza 1.
5.Remont klatek schodowych – malowanie całej klatki z płytkowaniem ścian do parterów przy windach włącznie:
ul. Kędzierskiego 10, 14.
6.Remonty dachów – wg potrzeb – adresy będą ustalone po okresie zimowym.
7.Roboty drogowe – wg potrzeb po okresie zimowym.
8.Wymiana pionów wody w lokalach oraz pionów kanalizacyjnych
w łazienkach–ul. Kędzierskiego 12
9.Remont instalacji p-poż – nawodniony pion -ul. Wrocławska 5/Gołuchowska 9.
10.Wymiana instalacji gazowej: ul. Szareckiego 4, ul. Lencewicza 4,
ul. Wrocławska 17.
11.Wymiana sieci wodociągowej podwyższonego ciśnienia do hydroforni z hydroforni H-2 zasilającej budynki przy ul. Uniejowska 3,5,7, ul. Secemińska 17.
12.Wymiana pionów instalacji elektrycznej ( WLZ) – ul. Secemińska 3.
13.Naprawa instalacji odgromowej – wg potrzeb.
14.Remonty dźwigów wg potrzeb.
15.Nieprzewidziane.

Wykaz prac remontowych dźwigów na I półrocze 2021 r.

Lp.Adres dźwiguZalecenieTermin
1.Bołtucia 6 kl. II Wykonanie przeglądu specjalnego (1 element)
Wymiana ogranicznika prędkości
Marzec
2.Bołtucia 10 kl.IIWykonanie przeglądu specjalnego (1 element)
Wymiana koła ciernego, łożysk w kole i ślimacznicy
Marzec
3.Szareckiego 1 osobowyWymiana ogranicznika prędkości
Wymiana linki ogranicznika prędkości
Marzec
4.Czerwonych Maków 1 kl. IWymiana koła pośredniego (zdawczego)
Wymiana linki ogranicznika prędkości
Kwiecień
5.Czerwonych Maków 1 kl. IIWymiana koła pośredniego (zdawczego)
Wymiana linki ogranicznika prędkości
Kwiecień
6.Czerwonych Maków 5 kl. IWymiana koła pośredniego (zdawczego)Kwiecień
7.Czerwonych Maków 5 kl. IIWymiana koła pośredniego (zdawczego)Kwiecień
8.Czerwonych Maków 5 kl. IIIWymiana aparatury sterowej z falownikiem
*wymiana kabli zwisowych wraz z mocowaniem
*wymiana kaset wezwań i kasety dyspozycji
*wymiana aparatów i instalacji elektrycznej w szybie
*remont drzwi szybowych z remontem amortyzatora, zespołu rygla i wymiana zespołu kontaktów i przeciwkontaktów (9p)
*wykonanie i uzgodnienie nowej dokumentacji technicznej
Kwiecień
9.Szadkowskiego 2 kl. IIIWykonanie przeglądu specjalnego (2 elementy)
Wymiana linki ogranicznika prędkości
Kwiecień
10.Kędzierskiego 9Wykonanie przeglądu specjalnego (2 elementy)
Wymiana ogranicznika prędkości
Maj
11.Kędzierskiego 10 kl. IWykonanie przeglądu specjalnego (2 elementy)Maj
12.Kędzierskiego 10 kl. IIWykonanie przeglądu specjalnego (3 elementy)
Wymiana ogranicznika prędkości
Maj
13.Kędzierskiego 12 kl. IWykonanie przeglądu specjalnego (1 element)
Wymiana linki ogranicznika prędkości
Maj
14.Kędzierskiego 12 kl. IIWykonanie przeglądu specjalnego (1 element)
Wymiana linki ogranicznika prędkości
Maj
15.Kędzierskiego 14Wykonanie przeglądu specjalnego (1 element)
Wymiana ogranicznika prędkości
Wymiana linki ogranicznika prędkości
Maj
16.Lencewicza 1
dźwig lewy – osobowy
Wymiana aparatury sterowej z falownikiem
*wymiana kabli zwisowych wraz z mocowaniem
*wymiana kaset wezwań i kasety dyspozycji
*wymiana aparatów i instalacji elektrycznej w szybie
*wymiana koła zdawczego z łożyskami i osią koła
*remont drzwi szybowych z remontem amortyzatora, zespołu rygla i wymiana zespołu kontaktów i przeciwkontaktów (10p)
*wykonanie i uzgodnienie nowej dokumentacji technicznej
Maj
17.Lencewicza 4
dźwig lewy
Wykonanie przeglądu specjalnego (1 element)Maj
18.Lencewicza 4
dźwig prawy
Wymiana koła ciernego, łożysk w kole i ślimacznicy oraz lin nośnych
Wymiana koła pośredniego (zdawczego)
Wymiana linki ogranicznika prędkości
Maj
19.Szareckiego 8 kl. IIWymiana ogranicznika prędkościMaj
20.Uniejowska 2 kl. IIIWymiana ogranicznika prędkościMaj
21.Uniejowska 3 kl. IWymiana linki ogranicznika prędkościMaj
22.Uniejowska 3 kl. IIIWymiana aparatury sterowej z falownikiem
*wymiana kabli zwisowych wraz z mocowaniem
*wymiana kaset wezwań i kasety dyspozycji
*wymiana aparatów i instalacji elektrycznej w szybie
*remont drzwi szybowych z remontem amortyzatora, zespołu rygla i wymiana zespołu kontaktów i przeciwkontaktów (11p)
*wykonanie i uzgodnienie nowej dokumentacji technicznej
Maj
23.Szadkowskiego 6 kl. IVWymiana aparatury sterowej z falownikiem
*wymiana kabli zwisowych wraz z mocowaniem
*wymiana kaset wezwań i kasety dyspozycji
*wymiana aparatów i instalacji elektrycznej w szybie
*remont drzwi szybowych z remontem amortyzatora, zespołu rygla i wymiana zespołu kontaktów i przeciwkontaktów (11p)
*wykonanie i uzgodnienie nowej dokumentacji technicznej
Maj