Dział Eksploatacji


ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU

Prowadzenie, siłami własnymi oraz przy udziale firm zewnętrznych, całokształtu spraw związanych z eksploatacją zasobów Osiedla w zakresie m.in. utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji i konserwacji zieleni, w celu zapewnienia właściwego stanu sanitarno-porządkowego budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymania, konserwacji i napraw instalacji domofonowych, wideodomofonowych i monitoringu z kamer w tym:

 1. Realizowanie bieżących przeglądów budynków i terenów zewnętrznych w tym placów zabaw
 2. Realizowanie działań wynikających z przeglądów lub zgłoszeń mieszkańców i innych.
 3. Bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie przyjmowania i rejestrowania  wniosków i zgłoszeń, ich analizowanie oraz prowadzenie korespondencji, dystrybucja.
 4. Prowadzenie teczek lokali i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw w zakresie bieżącej eksploatacji.
 5. Realizowanie zadań dotyczących najmu lokali użytkowych, dzierżaw terenu, miejsc postojowych, wynajmu miejsc z przeznaczeniem na reklamy i in.
 6. Nadzór nad pracą firm sprzątających, konserwatorów zieleni, pracowników gospodarczych i gospodarzy oraz rozliczanie ich czasu pracy.

KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

KIEROWNIK DZIAŁU EKSPLOATACJI
Halina Perłowska
  
       również w sprawach lokali użytkowych

22 861 86 60 wew. 113

505 055 150


ADMINISTRATOR
Katarzyna Gołuchowska

22 861 86 60 wew. 105
22 638 20 25

512 301 842 

ADMINISTRATOR BUDYNKÓW PRZY ULICY:

 • Secemińskiej 3,5,7,9,13,15,17;
 • Uniejowskiej 1,2,3,5,7;
 • Gołuchowskiej 1,3,5,7,9,11,13;
 • Wrocławskiej 1,3,5:


ADMINISTRATOR
Katarzyna Gołuchowska / Maciej Jambor

22 861 86 60 wew. 105
22 638 20 25

512 301 842 / 502 713 759 

ADMINISTRATOR BUDYNKÓW PRZY ULICY:

 • Lencewicza 1,2,3,4,5,6;
 • Czerwonych Maków 1,3,5,10,12;
 • Kędzierskiego 1,2,3,4,5,6,7,9;
 • Wrocławskiej 21-21a
 • Orlich Gniazd 1,3;
 • garaż Szadkowskiego 1


ADMINISTRATOR
Maciej Jambor

22 861 86 60 wew. 106
22 638 20 25

502 713 759 

ADMINISTRATOR BUDYNKÓW PRZY ULICY:

 • Szadkowskiego 2,5,6;
 • Orlich Gniazd 2,4,6,8;
 • Bołtucia 2,4,6,8,10;
 • Szareckiego 1,3,4,6,8;
 • Wrocławskiej 7,7a,9,11,13,15,17;
 • Kędzierskiego 8,10,12,14.