• sekretariat@smwola.com.pl
  • 01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227
logo

 

Szanowni Państwo,

z dniem 1 stycznia 2019 roku  użytkownicy  wieczyści  gruntów  zabudowanych  na cele mieszkaniowe  stali  się  właścicielami  gruntów  na  mocy  ustawy  z  dnia  20 lipca 2018 r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Z  mocy ustawy Urząd Miasta st. Warszawy wyda zaświadczenia  potwierdzające przekształcenie, w  którym ustali wysokość opłaty przekształceniowej. Opłata przekształceniowa stanowi 20-to krotność opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, jaka  obowiązywałaby w 2019 r. i może być wnoszona jednorazowo lub w 20 rocznych ratach. Zgodnie z art. 20 ustawy opłatę przekształceniową  należną  za  rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Zgodnie z uchwałą Nr LXXV/2128/2018  Rady Miasta st. Warszawy z dnia 18.10.2018 r. osoby fizyczne będące właścicielami  lokali  oraz  spółdzielnie  mieszkaniowe będą  mogły ubiegać się o 98% bonifikatę  od opłaty jednorazowej.

Do momentu uzyskania przez spółdzielnię decyzji o wysokości opłaty przekształceniowej mieszkańcy  posiadający spółdzielcze prawa do lokali są zobowiązani do wnoszenia opłaty z tytułu  użytkowania  wieczystego  gruntu  na  dotychczasowych  zasadach.  Opłaty te będą zaliczone na poczet opłaty przekształceniowej, a ewentualne różnice zostaną rozliczone.

Mieszkańcy posiadający wyodrębnione lokale, którzy będą chcieli skorzystać z bonifikat i wnieść opłatę jednorazową, po otrzymaniu zaświadczenia muszą zgłosić  taki  zamiar do urzędu dzielnicy,  który  zgodnie z ustawą powinien w ciągu 14 dni poinformować ich o wysokości opłaty jednorazowej. W odniesieniu do osób posiadających spółdzielcze prawa do lokali wniosek o bonifikatę złoży spółdzielnia.

 

Na stronie Urzędzu m.st. Warszawy znajdziecie Państwo aktualne informacje dot. przekształceń z mocy prawa obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. (poniżej link).

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawiacy-otrzymaj-za-wiadczenia

 

Ponieważ przepisy obecnie obowiązującej ustawy są korzystniejsze, niż przepisy ustawy z 2005 roku spółdzielnia wycofała poniższe wnioski złożone do Urzędu Dzielnicy Bemowo zgodnie z Uchwałą Rady Miasta st. Warszawy nr L/1217/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.

 

Działka

Obręb

Adres Nieruchomości

Data złożenia wniosku w Urzędzie Dzielnicy

Data wszczęcia postępowania administracyjnego

Osiedle Bemowo IV

3/15

6-08-06

Powstańców Śląskich 104

3/14

6-08-06

Powstańców Śląskich        106,106A,106B,106C,106D

3/13

6-08-06

Powstańców Śląskich        108,108A,108B,108C

2/11

6-08-07

Widawska 27

2/1

6-08-07

Oławska 5

10.08.2017r.

 28.03.2018 r. 

2/16

6-08-07

Wolfkego 2,4,6,8,10 Widawska 19,21,23

10.08.2017r.

14.03.2018 r. 

2/10

6-08-07

Wolfkego 14,16,18

10.08.2017r.

19.04.2018 r.

2/24

6-08-07

Blatona 1,2,3,4,6

10.08.2017r.

2/23

6-08-07

Wolfkego 7,9,11,13,15,15A

10.08.2017r.

21.02.2018 r.

2/21

6-08-07

Sołtana 2,4,6,10,12,14

Wolfkego 1

10.08.2017r.

04.04.2018 r. 

2/7

6-08-07

Sołtana 3, 7

10.08.2017r.

2/13

6-08-07

Widawska 25

10.08.2017r.

28.03.2018 r. 

2/18

6-08-07

Widawska 17

10.08.2017r.

13.02.2018r.

3/18

6-08-05

Rosy Bailly 1,3,5,7,9,11,13

Bandrowskiego 2,8,10

10.08.2017r.

3/21

6-08-05

Bandrowskiego 7,9

Wrocławska 16

26.09.2017r.

3/23

6-08-05

Bandrowskiego 1,3,5

Wrocławska 14

10.08.2017r.

20.03.2018 r. 

3/12, 3/13

6-08-05

Wrocławska 20,20A,20B

Widawska 1,3,5,7,9,11,13,15

26.09.2017r.

3/16, 3/30

6-08-05

Wrocławska 18

Osiedle Bemowo I/II

3/15

6-08-04

Gołuchowska 1,3,5,7,9,11,13

Wrocławska 5

08.08.2017r.

16.02.2018r.

3/12

6-08-04

Secemińska 3,5,7,9,13

Uniejowska 1,2,3

Wrocławska 1,3

10.08.2017r.

3/2

6-08-04

Secemińska 15,17

Uniejowska 5,7

10.08.2017r.

3/19

6-08-06

Lencewicza 1,3,5

10.08.2017r.

3/23

6-08-06

Lencewicza 6

Czerwonych Maków 1,3,5

28.08.2017r.

3/30

6-08-06

Kędzierskiego 2,4,6,8,10,12,14

28.08.2017r.

3/46

6-08-06

Kędzierskiego 1,3,5,7,9

Lencewicza 2,4

28.08.2017r.

3/35

6-08-06

Dekutowskiego „Zapory” 2

(Szadkowskiego)

Orlich Gniazd 1,3

10.08.2017r.

3/42

6-08-06

Czerwonych Maków 10,12

10.08.2017r.

3/11

6-08-06

Wrocławska 21,21A

10.08.2017r.

3/44

6-08-06

Szareckiego 1,3

10.08.2017r.

3/45

6-08-06

Wrocławska 17

08.08.2017r.

09.02.2018r.

3/48

6-08-06

Szareckiego 4,6,8

10.08.2017r.

3/49

6-08-06

Dekutowskiego „Zapory”  5

(Szadkowskiego)

Wrocławska 9,11,13,15

10.08.2017r.

3/51

6-08-06

Wrocławska 7,7A

Orlich Gniazd 2,4,6,8

10.08.2017r.

3/52

6-08-06

Bołtucia 2,4,6,8,10

10.08.2017r.

3/53

6-08-06

Dekutowskiego „Zapory” 6

(Szadkowskiego)

12.01.2018r.

3/31

6-08-06

Dekutowskiego „Zapory” 1

(Szadkowskiego) - garaż

08.08.2017r.

16.02.2018r.

Osiedle Górce

16/32

6-11-06

Arki Bożka 1,4

Bogatyńska 3

10.08.2017r.

16/31

6-11-06

Arki Bożka 6,8

Łagowska 6

10.08.2017r.

 07.06.2018 r.

16/9,19/12,20/4

6-11-06

Bogatyńska 4,6,6A

Dębicka 9

10.08.2017r.

26.02.2018r.

19/10, 20/1

6-11-06

Bogatyńska 8,10A

Dębicka 11

10.08.2017r.

02.03.2018r.

70

6-11-06

Bolkowska 1,1A,1B,1C

16/20

6-11-06

Bolkowska 2A,2B,2C,2D

16/33

6-11-06

Bolkowska 4,6,8,10

Łagowska 5,7

10.08.2017r.

131

6-11-04

Budy 1,1A,3,3A,5

10.08.2017r.

58/5,22/4,66

6-11-04

Dębicka 7

10.08.2017r.

23.02.2018r.

86/17

6-11-04

Grodkowska 6

132/1,132/3,133

6-11-04

Grodkowska 15

59/4

6-11-04

Jeździecka 1,3

10.08.2017r.

16/29

6-11-06

Kazubów 2,4

10.08.2017r.

 02.05.2018 r.

86/11, 86/12,   86/13, 86/14

6-11-04

Kluczborska 4

84, 86/8, 86/19, 86/20, 86/21

6-11-04

Kluczborska 5,7,9,11

Szlifierska 4A

10.08.2017r.

16/34

6-11-06

Łagowska 1,3

10.08.2017r.

27.04.2018 r.

16/17

6-11-06

Łagowska 2,4

10.08.2017r.

58/8, 59/10

6-11-04

Zaborowska 15

10.08.2017r.

28.02.2018r.

58/20

6-11-04

Ziębicka 1,3

10.08.2017r.

 06.06.2018 r.

58/10,59/9,73/3

6-11-04

Ziębicka 2,4

10.08.2017r.

 06.06.2018 r.

58/18

6-11-04

Ziębicka 5

10.08.2017r.

02.05.2018 r. 

58/17

6-11-04

Ziębicka 7

10.08.2017r.

30.04.2018 r. 

86/22,86/23,  86/24, 86/25

6-11-04

Zaborowska 1A,1B,1C

16/35

6-11-06

Kazubów 6,8

10.08.2017r.

 25.04.2018 r.

16/15

6-11-06

Siodlarska 5

10.08.2017r.

   27.04.2018 r. 

16/14

6-11-06

Siodlarska 7

58/7, 59/8

6-11-04

Siodlarska 12

16/11

6-11-06

Bogatyńska 5

10.08.2017r.

12.02.2018r.

Osiedle Rzymowskiego/Niegocińska

11

1-04-19

Gintrowskiego 47

(Rzymowskiego)

11.08.2017r.