•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

lodowisko zbiorcze

plakat

Szanowni Państwo!

W roku 2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA obchodzi 40-lecie swojej działalności. 

W związku z powyższym Administracja Osiedla GÓRCE organizuje wystawę o historii naszego Osiedla.

Dlatego też zwracamy się z gorącą prośbą  do wszystkich mieszkańców o archiwalne zdjęcia osiedla z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i początku lat dziewięćdziesiątych.

Jeżeli posiadacie Państwo takie zdjęcia i jesteście chętni by zostały umieszczone  na wystawie,

to prosimy o dostarczanie fotografii do biura Administracji przy ul. Łagowskiej 3  do dnia 30 marca 2018r.

SM WOLA Administracja Osiedla GÓRCE informuje, że załogi MPO Sp. z o. o. od marca 2015r. rejestrują w swoim systemie informatycznym dane o złej jakości segregacji odpadów na terenie Osiedla GÓRCE. W/w informacje przekazywane są do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy.

W związku z powyższym apelujemy do Państwa o dołożenie wszelkich starań przy segregacji odpadów. Szczególnie prosimy aby odpady suche i szkło opakowaniowe nie były zanieczyszczane odpadami mokrymi, co bardzo obniża poziom wymaganego recyklingu.

 

Brak starannej segregacji będzie skutkował podwyższeniem opłat za wywóz nieczystości.