• sekretariat@smwola.com.pl
  • 01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

 

Organem wykonawczym każdej spółdzielni jest Zarząd.

Zarząd dokonuje wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem spółdzielni, które szczegółowo ustalone są w statucie spółdzielni.

 

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU:

1. Maciej SĘKTAS          - Prezes

2. Jacek JABŁOŃSKI     - Zastępca Prezesa

3. Monika ROWIŃSKA   - Zastępca Prezesa

 

Przyjęcia członków Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA

w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 - 18:00

na spotkanie należy wcześniej umówić się w sekretariacie biura Zarządu

tel. 22 44 07 425