•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

 

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym, sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółdzielni.

W skład wchodzi 28 członków, którzy wybierani są na Walnym Zgromadzeniu, spośród członków spółdzielni w głosowaniu tajnym. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

 

SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ

wybrany na kadencję w latach 2015 - 2018 przez Walne Zgromadzenie:

 

1. Zygmunt BUKOWSKI - Przewodniczacy Rady Nadzorczej

2. Jolanta RADKIEWICZ - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

3. Krystyna MECH-ROJEWSKA - Wiceprzewodniczaca Rady Nadzorczej

4. Mirosław Czarnowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

5. Anna BŁASZCZUK - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

6. Zdzisław DOLECKI - Przewodniczacy Komisji Inwestycyjno-Technicznej

7. Bożena BARTNIK - Przewodnicząca KOmisji ds. Eksploatacji

8. Zdzisław CIECHAŃSKI - Przewodniczący Komisji Członkowskiej

9. Janusz WYSOCKI - Przewodniczacy Komisji Kultury

10. Małgorzata BASIŃSKA

11. Mirosław BISCH

12. Andrzej BŁOŃSKI

13. Mieczysław BUDŹKO

14. Maciej DRABIK

15. Krzysztof JANIK

16. Anita JANKOWSKA

17. Zofia JANKOWSKA

18. Ewa KARWACKA

19. Witold KOCZMIEROWSKI

20. Paweł KOSZARNY

21. Elzbieta KURAL

22.Marek LASKOWSKI

23. Stanisława LUBAŃSKA

24. Ryszard ŁUKASIAK

25. Jacek OTULAK

26. Dorota PIECHOCKA

27. Grażyna SZCZEPAŃSKA

28. Włodzimierz TCHORZEWSKI


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNE

 

1. Anna BŁASZCZUK - Przewodnicząca

2. Paweł KOSZARNY – Sekretarz

3. Małgorzata BASIŃSKA

4. Mirosław BISCH

5. Mieczysław BUDŹKO

6. Krzysztof JANIK

7. Anita JANKOWSKA

8. Ewa KARWACKA

9. Witold KOCZMIEROWSKI

10. Stanisława LUBAŃSK

11. Ryszard ŁUKASIAK

12. Krystyna MECH-ROJEWSKA

13. Jacek OTULAK

14. Jolanta RADKIEWICZ

15. Włodzimierz TCHORZEWSKI

16. Janusz WYSOCKI


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI INWESTYCYNO-TECHNICZNEJ

 

1. Zdzisław DOLECKI - Przewodniczacy Komisji

2. Ryszard ŁUKASIAK - Sekretarz

3. Bożena BARTNIK

4. Andrzej BŁOŃSKI

5. Mirosław BISCH

6. Mirosław CZARNOWSKI

7. Marek LASKOWSKI

8. Krzysztof JANIK


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI ds. EKSPLOATACJI

 

1. Bożena BARTNIK - Przewodnicząca Komisji

2. Anita JANKOWSKA - Sekretarz

3. Mirosław BISCH

4. Maciej DRABIK

5. Ewa KARWACKA

6. Elżbieta KURAL

7. Dorota PIECHOCKA

8. Jolanta RADKIEWICZ

9. Grażyna SZCZEPAŃSKA


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI KULTURY

 

1. Janusz WYSOCKI - Przewodniczacy Komisji

2. Elżbieta KURAL - Sekretarz

3. Małgorzata BASIŃSKA

4. Zygmunt BUKOWSKI

5. Zofia JANKOWSKA

6. Paweł KOSZARNY

7. Jacek OTULAK

8. Dorota PIECHOCKA

9. Grazyna SZCZEPAŃSKA


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI CZŁONKOWSKIEJ

 

1. Zdzisław CIECHAŃSKI - Przewodniczacy Komisji

2. Anna BŁASZCZUK - Sekretarz

3. Mieczysław BUDŹKO

4. Witold KOCZMIEROWSKI

5. Elżbieta KURAL

6. Stanisława LUBAŃSKA

7. Krystyna MECH-ROJEWSKA

8. Włodzimierz TCHORZEWSKI