•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

 

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym, sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółdzielni.

W skład wchodzi 28 członków, którzy wybierani są na Walnym Zgromadzeniu, spośród członków spółdzielni w głosowaniu tajnym. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

 

SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ

wybrany na kadencję w latach 2018 - 2021 przez Walne Zgromadzenie:

 

1. Zygmunt BUKOWSKI - Przewodniczacy Rady Nadzorczej

2. Jolanta RADKIEWICZ - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

3. Dariusz STRZELECKI - Wiceprzewodniczaca Rady Nadzorczej

4. Krzysztof JANIK- Sekretarz Rady Nadzorczej

5. Paweł KOSZARNY - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

6. Krzysztof DOBROWOLSKI - Przewodniczacy Komisji Inwestycyjno-Technicznej

7. Mirosław BISCH - Przewodnicząca KOmisji ds. Eksploatacji

8. Witold KOCZMIEROWSKI - Przewodniczący Komisji Członkowsko-Reglaminowej

9. Janusz WYSOCKI - Przewodniczacy Komisji Kultury

10. Małgorzata BASIŃSKA

11. Sylweriusz BORZĘCKI

12. Ryszard BUDEK

13. Beata DOBROŃ

14. Zofia JANKOWSKA

15. Ewa KARWACKA

16. Mirosław KOŚCIUCZYK

17. Małgorzata KOWALCZYK

18. Stanisława LUBAŃSKA

19. Sławomir MAGDZIAK

20. Jolanta MECH

21. Jacek OTULAK

22. Dorota PIECHOCKA

23. Zofia PIOTROWSKA

24. Katarzyna ROJEWSKA-TARNOWSKA

25. Rafał RUŚĆ

26. Aldona SZCZEPANKOWSKA

27. Grażyna SZCZEPAŃSKA

28. Anna WRÓBEL


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNE

 

1. Paweł KOSZARNY - Przewodniczący

2. Zygmunt BUKOWSKI – Członek

3. Jolanta RADKIEWICZ

4. Ewa KARWACKA

5. Małgorzata KOWALCZYK

6. Jacek OTULAK

7. Rafał RUŚĆ

8. Mirosław BISCH

9. Janusz WYSOCKI

10. Stanisława LUBAŃSK

11. Witold KOCZMIEROWSKI

12. Sylweriusz BORZĘCKI

13. Krzysztof JANIK

14. Krzysztof DOBROWOLSKI

15. Beata DOBROŃ

16. Małgorzata BASIŃSKA

17. Sławomir MAGDZIAK

18. Zofia PIOTROWSKA

19. Dariusz STRZELECKI

20. Katarzyna ROJEWSKA-TARNOWSKA

21. Ryszard BUDEK


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI INWESTYCYNO-TECHNICZNEJ

 

1. Krzysztof DOBROWOLSKI - Przewodniczacy Komisji

2. Krzysztof JANIK - Członek

3. Beata DOBROŃ

4. Małgorzata BASIŃSKA

5. Grażyna SZCZEPAŃSKA

6. Anna WRÓBEL

7. Sławomir MAGDZIAK

8. Aldona SZCZEPANKOWSKA

9. Mirosław KOŚCIUCZYK

10. Paweł KOSZARNY


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI ds. EKSPLOATACJI

 

1. Mirosław BISCH - Przewodniczący Komisji

2. Małgorzata KOWALCZYK - Członek

3. Jolanta RADKIEWICZ

4. Ewa KARWACKA

5. Rafał RUŚĆ

6. Krzysztof DOBROWOLSKI

7. Bata DOBROŃ

8. Małgorzata BASIŃSKA

9. Grażyna SZCZEPAŃSKA

10. Dorota PIECHOCKA

11. Jolanta MECH


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI KULTURY

 

1. Janusz WYSOCKI - Przewodniczacy Komisji

2. Dariusz STRZELECKI - Członek

3. Jolanta MECH

4. Paweł KOSZARNY

5. Grażyna SZCZEPAŃSKA

6. Dorota PIECHOCKA

7. Sławomir MAGDZIAK

8. Katarzyna ROJEWSKA-TARNOWSKA


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI CZŁONKOWSKO-REGULAMINOWEJ

 

1. Witold KOCZMIEROWSKI - Przewodniczacy Komisji

2. Pweł KOSZARNY - Członek

3. Sylweriusz BORZĘCKI

4. Jolanta MECH

5. Stanisława LUBAŃSKA

6. Dariusz STRZELECKI

7. Katarzyna ROJEWSKA-TARNOWSKA