•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

 

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym, sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółdzielni.

W skład wchodzi 28 członków, którzy wybierani są na Walnym Zgromadzeniu, spośród członków spółdzielni w głosowaniu tajnym. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

 

SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ

wybrany na kadencję w latach 2018 - 2021 przez Walne Zgromadzenie:

 

1. Zygmunt BUKOWSKI - Przewodniczacy Rady Nadzorczej

2. Jolanta RADKIEWICZ - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

3. Krzysztof JANIK- Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Paweł KOSZARNY - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

5. Krzysztof DOBROWOLSKI - Przewodniczacy Komisji Inwestycyjno-Technicznej

6. Mirosław BISCH - Przewodnicząca Komisji ds. Eksploatacji

7. Witold KOCZMIEROWSKI - Przewodniczący Komisji Członkowsko-Reglaminowej

8. Jacek OTULAK - Przewodniczacy Komisji Kultury

9. Małgorzata BASIŃSKA

10. Sylweriusz BORZĘCKI

11. Ryszard BUDEK

12. Beata DOBROŃ

13. Zofia JANKOWSKA

14. Ewa KARWACKA

15. Mirosław KOŚCIUCZYK

16. Małgorzata KOWALCZYK

17. Stanisława LUBAŃSKA

18. Sławomir MAGDZIAK

19. Jolanta MECH

20. Dorota PIECHOCKA

21. Zofia PIOTROWSKA

22. Katarzyna ROJEWSKA-TARNOWSKA

23. Rafał RUŚĆ

24. Aldona SZCZEPANKOWSKA

25. Grażyna SZCZEPAŃSKA

26. Anna WRÓBEL


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNEJ

 

1. Paweł KOSZARNY - Przewodniczący

2. Zygmunt BUKOWSKI

3. Jolanta RADKIEWICZ

4. Ewa KARWACKA

5. Małgorzata KOWALCZYK

6. Jacek OTULAK

7. Rafał RUŚĆ

8. Mirosław BISCH

9. Stanisława LUBAŃSKA

10. Witold KOCZMIEROWSKI

11. Sylweriusz BORZĘCKI

12. Krzysztof JANIK

13. Krzysztof DOBROWOLSKI

14. Beata DOBROŃ

15. Małgorzata BASIŃSKA

16. Sławomir MAGDZIAK

17. Zofia PIOTROWSKA

18. Jolanta MECH

19. Katarzyna ROJEWSKA-TARNOWSKA

20. Ryszard BUDEK


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI INWESTYCYNO-TECHNICZNEJ

 

1. Krzysztof DOBROWOLSKI - Przewodniczacy Komisji

2. Beata DOBROŃ - Sekretarz

3. Paweł KOSZARNY

4. Małgorzata BASIŃSKA

5. Grażyna SZCZEPAŃSKA

6. Anna WRÓBEL

7. Sławomir MAGDZIAK

8. Aldona SZCZEPANKOWSKA

9. Mirosław KOŚCIUCZYK

10. Krzysztof JANIK

11. Zofia PIOTROWSKA

12. Sylweriusz BORZĘCKI

13. Witold KOCZMIEROWSKI


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI ds. EKSPLOATACJI

 

1. Mirosław BISCH - Przewodniczący Komisji

2. Rafał RUŚĆ - Sekretarz

3. Jolanta RADKIEWICZ

4. Ewa KARWACKA

5. Małgorzata KOWALCZYK

6. Krzysztof DOBROWOLSKI

7. Bata DOBROŃ

8. Małgorzata BASIŃSKA

9. Grażyna SZCZEPAŃSKA

10. Dorota PIECHOCKA

11. Jolanta MECH


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI KULTURY

 

1. Jacek OTULAK - Przewodniczacy Komisji

2. Paweł KOSZARNY - Sekretarz

3. Jolanta MECH

4. Grażyna SZCZEPAŃSKA

5. Dorota PIECHOCKA

6. Sławomir MAGDZIAK

7. Katarzyna ROJEWSKA-TARNOWSKA

8. Zofia Jankowska

9. Ewa Karwacka


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI CZŁONKOWSKO-REGULAMINOWEJ

 

1. Witold KOCZMIEROWSKI - Przewodniczacy Komisji

2. Sylweriusz BORZĘCKI - Sekretarz

3. Paweł KOSZARNY

4. Jolanta MECH

5. Stanisława LUBAŃSKA

6. Katarzyna ROJEWSKA-TARNOWSKA

7.Dorota PIECHOCKA