•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

 

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym, sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółdzielni.

W skład wchodzi 28 członków, którzy wybierani są na Walnym Zgromadzeniu, spośród członków spółdzielni w głosowaniu tajnym. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

 

SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ

wybrany na kadencję w latach 2015 - 2018 przez Walne Zgromadzenie:

 

1. Zygmunt BUKOWSKI - Przewodniczacy Rady Nadzorczej

2. Jolanta RADKIEWICZ - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

3. Krystyna MECH-ROJEWSKA - Wiceprzewodniczaca Rady Nadzorczej

4. Mirosław Czarnowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

5. Anna BŁASZCZUK - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

6. Zdzisław DOLECKI - Przewodniczacy Komisji Inwestycyjno-Technicznej

7. Bożena BARTNIK - Przewodnicząca KOmisji ds. Eksploatacji

8. Zdzisław CIECHAŃSKI - Przewodniczący Komisji Członkowskiej

9. Janusz WYSOCKI - Przewodniczacy Komisji Kultury

10. Małgorzata BASIŃSKA

11. Mirosław BISCH

12. Andrzej BŁOŃSKI

13. Mieczysław BUDŹKO

14. Maciej DRABIK

15. Krzysztof JANIK

16. Anita JANKOWSKA

17. Zofia JANKOWSKA

18. Ewa KARWACKA

19. Witold KOCZMIEROWSKI

20. Paweł KOSZARNY

21. Elzbieta KURAL

22.Marek LASKOWSKI

23. Stanisława LUBAŃSKA

24. Ryszard ŁUKASIAK

25. Jacek OTULAK

26. Dorota PIECHOCKA

27. Grażyna SZCZEPAŃSKA

28. Włodzimierz TCHORZEWSKI