•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

 

SKŁAD OSOBOWY RADY OSIEDLA GÓRCE

wybrany na kadencję w latach 2015 - 2018 przez Walne Zgromadzenie

 

           1. Ilona SAWICKA- Przewodnicząca Rady

2.  Marek WITKOWSKI - Wiceprzewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Technicznej

3.  Iwona MARKOWSKA - Sekretarz Rady

4.  Agata KOWALEWSKA - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

5.

6. Hanna ŁADA - Przewodnicząca Komisji Kultury

7.  Zofia RACZKOWSKA - Przewodnicząca Komisji ds. Członkowskich

8.  Małgorzata BARZYCKA-BANASZCZYK

9. Elżbieta BISCH

10. Wiesław BRZEG

11.  Maria Ewa CZERWIŃSKA

12.  Iwona GAJOWIAK-KRYSTOSIAK

13. Jan JĘDRZEJEWSKI

14. Mirosław KOŚCIUCZYK

15. Małgorzata MADANOWICZ

16.  Krzysztof MICHALSKI

17.  Tomasz OMIECKI

18.  Rafał RUŚĆ

19. Wiesław SOCHA

20.  Krzysztof TRACZUK

 

Dyżury Rady Osiedla GÓRCE w 2015 roku odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

w Sali Konferencyjnej przy ul. Bolkowskiej 2B kl. III  kod wejściowy 199


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNEJ

 

1. Agata KOWALEWSKA - Przewodnicząca

2. Elżbieta BISCH - Sekretarz

3. Paweł SZYMANIAK

4. Zofia RACZKOWSKA                              

5. Andrzej SZYP                      

6. Mirosław KOŚCIUCZYK                                 

7. Rafał RUŚĆ

8. Iwona GAJOWIAK-KRYSTOSIAK


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI TECHNICZNEJ 

 

1. Marek WITKOWSKI - Przewodniczący

2. Rafał RUŚĆ - Sekretarz

3. Iwona MARKOWSKA

4. Krzysztof MICHALSKI                        

5. Elżbieta BISCH

6. Tomasz OMIECKI

7. Krzysztof TRACZUK

8. Mirosław KOŚCIUCZYK


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI ds. EKSPLOATACJI  

 

1. 

2. Zofia RACZKOWSKA - Sekretarz

3. Jan JĘDRZEJEWSKI        

4. Małgorzata MADANOWICZ

5. Maria Ewa CZERWIŃSKA


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI KULTURY

 

1. Hanna ŁADA - Przewodnicząca

2. Iwona GAJOWIAK-KRYSTOSIAK - Sekretarz

3. Wiesław BRZEG

4. Ilona SAWICKA

5. Wiesław SOCHA


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI ds. CZŁONKOWSKICH

 

1. Zofia RACZKOWSKA - Przewodnicząca

2. Iwona MARKOWSKA - Sekretarz

3. Wiesław BRZEG                                

4. Malgorzata MADANOWICZ                 

5. Krzysztof MICHALSKI 

6. Maria Ewa CZERWIŃSKA