•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

 

SKŁAD OSOBOWY RADY OSIEDLA BEMOWO IV

wybrany na kadencję 2018-2021 przez Walne Zgromadzenie.

1. Wiesława WALISIAK - Przewodniczący Rady Osiedla

2. 

3. Janusz DANISZ - Sekretarz Rady Osiedla

4. Jan CIBORA- Przew. Komisji Rewizyjno Ekonomicznej

5. Andrzej OGLĘCKI - Przew. Komisji Techniczno - Eksploatacyjnej

6. Wiesława RACZYŃSKA - Przew.Komisji Socjalno- Bytowej

7. Edward KRAJEWSKI - Przew. Komisji Handlu i Usług

8. Krzysztof JAMBOR - Przew. Komisji Rekreacji

9. Marek CACKOWSKI

10. Mirosław CZARNOWSKI

11. Bogusław DĄBROWSKI

12. Zdzisław DOLECKI

13. Agata KOWALEWSKA

14. Elżbieta KURAL

15. Adam KUZIEMKOWSKI

16. Marek LASKOWSKI

17. Ryszard ŁUKASIAK

18. Tomasz PIECHOCKI

19. Agnieszka PIEKARSKA

20. Katarzyna RAFALSKA

21. Sylwester WAŚ

Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżury w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz.17:00  - 18:00 w biurze Administracji Osiedla Bemowo IV  przy ul. Wolfkego 14 (pok. nr 7).


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNO - EKONOMICZNEJ

1. Jan CIBORA - Przewodniczący

2. Agata KOWALEWSKA - Sekretarz

3. Marek CACKOWSKI

4. Tomasz PIECHOCKI

5. Agnieszka PIEKARSKA

6. Katarzyna RAFALSKA

7. Ryszard ŁUKASIAK

8. Andrzej OGLĘCKI

9. Krzysztof JAMBOR

10. Wisława WALISIAK


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI HANDLU I USŁUG

1. Edward KRAJEWSKI - Przewodniczący

2. Elżbieta KURAL - Sekretarz

3. 

4. Agata KOWALEWSKA

5. Mirosław CZARNOWSKI

6. Krzysztof JAMBOR


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNEJ

1. Andrzej OGLĘCKI - Przewodniczący

2. Ryszard ŁUKASIAK - Sekretarz

3. Zdzisław DOLECKI

4. Marek CACKOWSKI

5. Mirosław CZARNOWSKI

6. Edward KRAJEWSKI

7. Adam KUZIEMKOWSKI


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REKREACJI

1. Krzysztof JAMBOR - Przewodniczący

2. Agnieszka PIEKARSKA - Sekretarz

3. Marek CACKOWSKI

4. Janusz DANISZ

5. Edward KRAJEWSKI

6. Adam KUZIEMKOWSKI

7. Marek LASKOWSKI

8. Wiesława RACZYŃSKA

9. Wiesława WALISIAK

10. Sylwester WAŚ


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI SOCJALNO - BYTOWEJ

1. Wiesława RACZYŃSKA - Przewodnicząca

2. Wiesława WALISIAK - Sekretarz

3. Janusz DANISZ

4. Bogusław DĄBROWSKI

5. Krzysztof JAMBOR

6. 

7. Elżbieta KURAL