•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

 

SKŁAD OSOBOWY RADY OSIEDLA BEMOWO IV

wybrany na kadencję 2015-2018 przez Walne Zgromadzenie.

1. Wiesława WALISIAK - Przewodniczący Rady Osiedla

2. Władysław KAWIAK - Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla

3. Janusz DANISZ - Sekretarz Rady Osiedla

4. Jan CIBORA- Przew. Komisji Rewizyjno Ekonomicznej

5. Tadeusz HEBDA Przew. Komisji Techniczno - Eksploatacyjnej

6. Wiesława RACZYŃSKA - Przew.Komisji Socjalno- Bytowej

7. Edward KRAJEWSKI - Przew. Komisji Handlu i Usług

8. Krzysztof JAMBOR - Przew. Komisji Rekreacji

9. Ryszard BARANOWSKI

10. Marek CACKOWSKI

11. Bogusław DĄBROWSKI

12. Beata DOBROŃ

13. Krzysztof DOBROWOLSKI

14. Adam KUZIEMKOWSKI

15. Sławomir MAGDZIAK

16. Andrzej OGLĘCKI

17. Zofia PIOTROWSKA

18. Katarzyna RAFALSKA

19. Aldona SZCZEPANKOWSKA

20. Sylwester WAŚ

21. Anna WRÓBEL

Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżury w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz.17:00  - 18:00 w biurze Administracji Osiedla Bemowo IV  przy ul. Wolfkego 14 (pok. nr 7).


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNO - EKONOMICZNEJ

1. Jan CIBORA - Przewodniczący

2. Katarzyna RAFALSKA - Sekretarz

3. Marek CACKOWSKI

4. Beata DOBROŃ

5. Krzysztof DOBROWOLSKI

6. Krzysztof JAMBOR

7. Sławomir MAGDZIAK

8. Andrzej OGLĘCKI

9. Zofia PIOTROWSKA

10. Wisława WALISIAK

11. Anna WRÓBEL


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI HANDLU I USŁUG

1. Edward KRAJEWSKI - Przewodnicząca

2. Władysław KAWIAK - Sekretarz

3. Ryszard BARANOWSKI

4. Jan CIBORA

5. Krzysztof JAMBOR

6. Bogusław DĄBROWSKI


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNEJ

1. Tadeusz HEBDA - Przewodniczący

2. Aldona SZCZEPANKOWSKA - Sekreta

3. Ryszard BARANOWSKI

4. Marek CACKOWSKI

5. Beata DOBROŃ

6. Krzysztof DOBROWOLSKI

7. Edward KRAJEWSKI

8. Adam KUZIEMKOWSKI

9. Sławomir MAGDZIAK

10. Andrzej OGLĘCKI


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REKREACJI

1. Krzysztof JAMBOR - Przewodniczący

2. Beata DOBROŃ - Sekretar

3. Marek CACKOWSKI

4. Janusz DANISZ

5. Edward KRAJEWSKI

6. Adam KUZIEMKOWSKI

7. Sławomir MAGDZIAK

8. Wiesława RACZYŃSKA

9. Wiesława WALISIAK

10. Sylwester WAŚ


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI SOCJALNO - BYTOWEJ

1. Wiesława RACZYŃSKA - Przewodnicząca

2. Wiesława WALISIAK - Sekretarz

3. Janusz DANISZ

4. Krzysztof JAMBOR

5. Bogusław DĄBROWSKI

6. Władysław KAWIAK