•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

 

SKŁAD OSOBOWY RADY OSIEDLA BEMOWO IV

wybrany na kadencję 2018-2021 przez Walne Zgromadzenie.

1. Wiesława WALISIAK - Przewodniczący Rady Osiedla

2. 

3. Janusz DANISZ - Sekretarz Rady Osiedla

4. Jan CIBORA- Przew. Komisji Rewizyjno Ekonomicznej

5. Andrzej OGLĘCKI - Przew. Komisji Techniczno - Eksploatacyjnej

6. Wiesława RACZYŃSKA - Przew.Komisji Socjalno- Bytowej

7. Edward KRAJEWSKI - Przew. Komisji Handlu i Usług

8. Krzysztof JAMBOR - Przew. Komisji Rekreacji

9. Marek CACKOWSKI

10. Mirosław CZARNOWSKI

11. Bogusław DĄBROWSKI

12. Zdzisław DOLECKI

13. Agata KOWALEWSKA

14. Elżbieta KURAL

15. Adam KUZIEMKOWSKI

16. Marek LASKOWSKI

17. Ryszard ŁUKASIAK

18. Tomasz PIECHOCKI

19. Agnieszka PIEKARSKA

20. Katarzyna RAFALSKA

21. Sylwester WAŚ

Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżury w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz.17:00  - 18:00 w biurze Administracji Osiedla Bemowo IV  przy ul. Wolfkego 14 (pok. nr 7).