•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

 

SKŁAD OSOBOWY RADY OSIEDLA BEMOWO IV

wybrany na kadencję 2015-2018 przez Walne Zgromadzenie.

1. Wiesława WALISIAK - Przewodniczący Rady Osiedla

2. Władysław KAWIAK - Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla

3. Janusz DANISZ - Sekretarz Rady Osiedla

4. Jan CIBORA- Przew. Komisji Rewizyjno Ekonomicznej

5. Tadeusz HEBDA Przew. Komisji Techniczno - Eksploatacyjnej

6. Wiesława RACZYŃSKA - Przew.Komisji Socjalno- Bytowej

7. Edward KRAJEWSKI - Przew. Komisji Handlu i Usług

8. Krzysztof JAMBOR - Przew. Komisji Rekreacji

9. Ryszard BARANOWSKI

10. Marek CACKOWSKI

11. Bogusław DĄBROWSKI

12. Beata DOBROŃ

13. Krzysztof DOBROWOLSKI

14. Adam KUZIEMKOWSKI

15. Sławomir MAGDZIAK

16. Andrzej OGLĘCKI

17. Zofia PIOTROWSKA

18. Katarzyna RAFALSKA

19. Aldona SZCZEPANKOWSKA

20. Sylwester WAŚ

21. Anna WRÓBEL

Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżury w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz.17:00  - 18:00 w biurze Administracji Osiedla Bemowo IV  przy ul. Wolfkego 14 (pok. nr 7).