•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

 

SKŁAD OSOBOWY RADY OSIEDLA BEMOWO IV

wybrany na kadencję 2018-2021 przez Walne Zgromadzenie.

1. Wiesława WALISIAK - Przewodniczący Rady Osiedla

2. Marek CACKOWSKI - W-ce Przewodniczący Rady Osiedla

3. Janusz DANISZ - Sekretarz Rady Osiedla

4. Jan CIBORA- Przew. Komisji Rewizyjno Ekonomicznej

5. Andrzej OGLĘCKI - Przew. Komisji Techniczno - Eksploatacyjnej

6. Wiesława RACZYŃSKA - Przew.Komisji Socjalno- Bytowej

7. Edward KRAJEWSKI - Przew. Komisji Handlu i Usług

8. Krzysztof JAMBOR - Przew. Komisji Rekreacji

9. Mirosław CZARNOWSKI

10. Bogusław DĄBROWSKI

11. Zdzisław DOLECKI

12. Agata KOWALEWSKA

13. Elżbieta KURAL

14. Adam KUZIEMKOWSKI

15. Marek LASKOWSKI

16. Ryszard ŁUKASIAK

17. Tomasz PIECHOCKI

18. Agnieszka PIEKARSKA

19. Katarzyna RAFALSKA

20. Sylwester WAŚ

Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.17:00  - 18:00 w biurze Administracji Osiedla Bemowo IV  przy ul. Wolfkego 14 (pok. nr 7).