•  +48 22 440-74-00
 •  sekretariat@smwola.com.pl
 •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

 

SKŁAD OSOBOWY RADY OSIEDLA BEMOWO I/II

wybrany na kadencję w latach 2015 – 2018 przez Walne Zgromadzenie

 1. Dariusz STRZELECKI- Przewodniczący Rady

 2. Krystyna BODEL - Wiceprzewodnicząca

 3. Urszula WERKOWSKA- Wiceprzewodnicząca

 4. Ewa KWIATKOWSKA- Sekretarz

 5. Aldona BORZĘCKA - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 6. Anna GORZKOWSKA - Przewodniczący Komisji ds. rozliczeń mediów

 7. Renata WOJTYŃSKA - Przewodniczaca Komisji ds.Dróg i Zieleni

 8. Justyna KĘPSKA- Przewodnicząca Komisji Lokali Użytkowych

 9. Zbigniew PAWLIK - Przewodniczący Komisji Społecznych i Kultury

 10. Janusz SARNECKI - Przewodniczący Komisji Umów i Negocjacji

 11. Tadeusz ADAMCZYK

 12. Agnieszka CIEŚLA

 13. Andrzej GRANICA

 14. Jerzy KAMIŃSKI

 15. Teresa KOSZARNY

 16. Roman KUBIAK

 17. Józef ŁOBODA

 18. Jolanta MECH

 19. Andrzej NOWACKI

 20. Katarzyna ROJEWSKA - TARNOWSKA

 21. Dorota TAFLIŃSKA

Członkowie Rady Osiedla Bemowo I/II pełnią dyżury w każdy drugi poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem miesiąca lipca i sierpnia) w godz. 1700 – 1800 w sali konferencyjnej (pok. nr 16) Administracji Osiedla Bemowo I/II przy ul. Wrocławskiej 3.


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Aldona BORZECKA - Przewodnicząca

2. Krystyna BODEL - Sekretarz

3. Andrzej GRANICA

4. Justyna KĘPSKA

5. Ewa KWIATKOWSKA

6. Janusz SARNECKI

7. Urszula WERKOWSKA


SKŁAD OSOBWY KOMISJI TECHNICZNEJ

1. Dariusz STRZELECKI - Przewodniczacy

2. Ewa KWIATKOWSKA - Sekretarz

3. Tadeusz ADAMCZYK

4. Agnieszka CIEŚLA

5. Andrzej GRANICA

6. Jerzy KAMIŃSKI

7. Justyna KĘPSKA

8. Józef ŁOBODA

9. Zbigniew PAWLIK

10. Janusz SARNECKI

11. Dorota TAFLIŃSKA

12. Renata WOJTYŃSKA


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI ds. ROZLICZEŃ MEDIÓW

1. Anna GORZKOWSKA - Przewodniczaca

2. Janusz SARNECKI - Sekretarz

3. Andrzej GRANICA

4. Justyna KĘSKA

5. Ewa KWIATKOWSKA

6. Józef ŁOBODA

7. Zbigniew PAWLIK

8. Urszula WERKOWSKA


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI ds. DRÓG I ZIELENI

1. Renata WOJTYŃSKA - Przewodniczaca

2. Dorota TAFLIŃSKA - Sekretarz

3. Tadeusz ADAMCZYK

4. Anna GORZKOWSKA

5. Andrzej GRANICA

6. Teresa KOSZARNY

7. Ewa KWIATKOWSKA

8. Jolanta MECH

9. Andrzej NOWACKI

10. Zbigniew PAWLIK

11. Katarzyna ROJEWSKA-TARNOWSKA

12. Janusz SARNECKI

13. Urszula WERKOWSKA


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI ds. SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH

1. Zbigniew PAWLIK - Przewodniczący

2. Urszula WERKOWSKA - Sekretarz

3. Agnieszka CIEŚLA

4. Anna GORZKOWSKA

5. Andrzej GRANICA

6. Ewa KWIATKOWSKA

7. Janusz SARNECKI

8. Dorota TAFLIŃSKA


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI LOKALI UŻYTKOWYCH I POŻYTKÓW OSIEDLA

1. Justyna KĘPSKA - Przewodnicząca

2. Ewa KWIATKOWSKA - Sekretarz

3. Tadeusz ADAMCZYK

4. Teresa KOSZARNY

5. Jolanta MECH

6. Andrzej NOWACKI

7. Katarzyna ROJEWSKA - TARNOWSKA

8. Dariusz STRZELECKI


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI UMÓW I NEGOCJACJI

1. Janusz SARNECKI - Przewodniczący

2. Andrzej GRANICA - Sekretarz

3. Roman KUBIAK

4. Józef ŁOBODA

5. Zbigniew PAWLIK