• sekretariat@smwola.com.pl
 • 01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

 

SKŁAD OSOBOWY RADY OSIEDLA BEMOWO I/II

wybrany na kadencję w latach 2018 – 2021 przez Walne Zgromadzenie

 

 1. Krystyna MECH-ROJEWSKA - Przewodnicząca Rady

 2. Krystyna BODEL - Wiceprzewodnicząca

 3. Ewa KWIATKOWSKA - Sekretarz 

 4. Aldona BORZĘCKA - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 5. Mieczysław BUDŹKO - Przewodniczący Komisji ds. Technicznych

 6. Anna GORZKOWSKA - Przewodnicząca Komisji ds. Mediów

 7. Justyna KĘPSKA- Przewodnicząca Komisji Lokali Użytkowych

 8. Janusz SARNECKI - Przewodniczący Komisji ds. Umów i Negocjacji

 9. Urszula WERKOWSKA - Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych 

 10. Renata WOJTYŃSKA - Przewodnicząca Komisji ds. Dróg i Zieleni

 11. Anna BŁASZCZUK

 12. Zdzisław CIECHAŃSKI

 13. Agnieszka CIEŚLA

 14. Andrzej GRANICA

 15. Joanna KOLCZYŃSKA

 16. Teresa KOSZARNY

 17. Roman KUBIAK

 18. Józef ŁOBODA

 19. Andrzej NOWACKI

 20. Dorota TAFLIŃSKA

 21. Włodzimierz TCHORZEWSKI

 

Członkowie Rady Osiedla Bemowo I/II pełnią dyżury w każdy drugi poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem miesiąca lipca i sierpnia) w godz. 1700 – 1800 w sali konferencyjnej (pok. nr 16) Administracji Osiedla Bemowo I/II przy ul. Wrocławskiej 3.


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNEJ

 

1. Aldona BORZECKA - Przewodnicząca

2. Teresa KOSZARNY - Sekretarz

3. Anna BŁASZCZUK

4. Krystyna BODEL

5. Anna GORZKOWSKA

6. Andrzej GRANICA

7. Justyna KĘPSKA

8. Ewa KWIATKOWSKA

9. Józef ŁOBODA

10. Włodzimierz TCHORZEWSKI

11. Urszula WERKOWSKA


 

SKŁAD OSOBWY KOMISJI ds. TECHNICZNYCH

 

1. Zbigniew CIECHAŃSKI - Przewodniczący

2. Mieczysław BUDŹKO - Sekretarz

3. Aldona BORZĘCKA

4. Agnieszka CIEŚLA

5. Andrzej GRANICA

6. Justyna KĘPSKA

7. Ewa KWIATKOWSKA

8. Józef ŁOBODA

9. Janusz SARNECKI

10. Dorota TAFLIŃSKA

11. Włodzimierz TCHORZEWSKI

12. Renata WOJTYŃSKA

13. Urszula WERKOWSKA


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI ds. MEDIÓW

 

1. Anna GORZKOWSKA - Przewodnicząca

2. Andrzej GRANICA - Sekretarz

3. Zdzisław CIECHAŃSKI

4. Justyna KĘPSKA

5. Ewa KWIATKOWSKA

6. Józef ŁOBODA

 


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI ds. DRÓG I ZIELENI

 

1. Renata WOJTYŃSKA - Przewodnicząca

2. Agnieszka CIEŚLA - Sekretarz

3. Krystyna BODEL

4. Anna GORZKOWSKA

5. Andrzej GRANICA

6. Joanna KOLCZYŃSKA

7. Ewa KWIATKOWSKA

8. Andrzej NOWACKI

9Janusz SARNECKI

10. Dorota TAFLIŃSKA

11.Urszula WERKOWSKA 

 


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI ds. SPOŁECZNYCH 

 

1. Urszula WERKOWSKA - Przewodnicząca

2. Dorota TAFLIŃSKA - Sekretarz

3. Agnieszka CIEŚLA

4. Anna GORZKOWSKA

5. Andrzej GRANICA

6. Ewa KWIATKOWSKA

 


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI ds. LOKALI UŻYTKOWYCH 

 

1. Justyna KĘPSKA - Przewodnicząca

2. Andrzej NOWACKI - Sekretarz

3. Andrzej GRANICA

4. Teresa KOSZARNY

5. Ewa KWIATKOWSKA

6. Andrzej NOWACKI

7. Janusz SARNECKI

8. Urszula WERKOWSKA


 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI ds. UMÓW I NEGOCJACJI

 

1. Janusz SARNECKI - Przewodniczący

2. Józef ŁOBODA - Sekretarz

3. Andrzej GRANICA

4. Roman KUBIAK