• sekretariat@smwola.com.pl
  • 01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

 

Rady Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA działają w oparciu o przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo Spółdzielcze, postanowienia Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu Rad Osiedli SM WOLA.

Rady Osiedli składają się z 21 członków, którzy wybierani są przez wszystkich członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu.

Kadencja Rad trwa 3 lata.