•  +48 22 440-74-00
 •  sekretariat@smwola.com.pl
 •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227
logo

Szanowni Państwo,

w celu zapewnienia maksymalnej ochrony Państwa danych, dokumentacja wysyłana drogą elektroniczną, będzie załączona w postaci pliku PDF, spakowana w formacie ZIP i zabezpieczona hasłem. Aby uzyskać dostęp do dokumentacji należy rozpakować plik przy użyciu odpowiedniego programu i wpisać hasło, które stanowi SYMBOL KLIENTA.

Osoby posiadające prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni posiadają indywidualny Symbol Klienta widniejący w doręczanych Państwu zawiadomieniach o wysokości opłat. Programy służące do rozpakowania pliku są automatycznie zainstalowane w większości systemów operacyjnych, jak również można je bezpłatnie pobrać z Internetu.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z właściwą Administracją Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA.

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwane RODO.

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA, tak jak wszystkie podmioty, które na terenie Unii Europejskiej przetwarzają dane osobowe, jako administrator danych została zobligowana do realizowania nowych obowiązków. W efekcie powstała konieczność wprowadzenia szeregu modyfikacji zarówno w obszarze organizacyjnym, jak i technicznym. 

Co to jest RODO?

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Warto wiedzieć coś więcej o RODO - dlatego przygotowaliśmy dla Państwa poniższe informacje.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA, 01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227 -  tel.: 22 44 07 425, fax: 22 44 07 454, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

 • art. 6 ust. 1 lit a) RODO - dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych.
 • art. 6 ust. 1 lit b) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz zapewnienie prawidłowej jakości usług.
 • art. 6 ust. 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów statutowych SM WOLA i obowiązków prawnych, w tym zadań określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., w szczególności dotyczących zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie Naszej Spółdzielni. A także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię lub stronę trzecią.
 • art. 6 ust. 1 lit  f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne w celu dochodzenia roszczeń.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
 • ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Kodeksu cywilnego,

Komu przekazujemy państwa dane?

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA będzie powierzać przetwarzanie danych osobowych jedynie swoim zaufanym kontrahentom. Kontrahenci świadczą na rzecz SM WOLA w szczególności usługi remontowo-budowlane, bieżącego usuwania awarii i serwisu, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób fizycznych i mienia, usługi marketingu i promocji Spółdzielni. Administrator będzie również udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak np. sądy lub policja, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.

Dostęp do Państwa danych mają również przeszkoleni pracownicy Spółdzielni, którzy zostali do tego upoważnieni.

Państwa dane przez SM WOLA nie będą przekazywane do odbiorców w Państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

Jak długo SM WOLA będzie przetwarzała Państwa dane?

Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez czas wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółdzielni. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.

Jakie mają Państwo prawa?

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Mogą Państwo złożyć do naszej spółdzielni wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,

 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy jednak, że podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Jak można się z nami skontaktować?

Inspektorem Ochrony Danych  w naszej Spółdzielni jest przeszkolony do tego pracownik.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania związane z przetwarzaniem danych skontaktujcie się z naszym Inspektorem pod nr tel. 22 44 07 403 lub za pomocą e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Jednocześnie informujemy, że SM WOLA nie planuje przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie, jak również nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.