• sekretariat@smwola.com.pl
  • 01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227
logo

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, czwartek   10:00 - 18:00

wtorek, środa, piątek        8:00 - 16:00

 

Bezpośredni telefon do Działu -  22 44 07 411 i 22 44 07 412

 

Zadania Działu Rozliczeń

Do zakresu Działu Rozliczeń należy w szczególności:

1. osługa interesantów w zakresie spraw finansowych polegających na realizacji czynności prawnych, spadkowych i majątkowych, związanych

     z lokalami mieszkalnymi i uzytkowymi oraz spłata kredytów mieszkaniowych,

2. wystawianie wszelkiego rodzaju zaświadczeń do banków, sądów, biur notarialnych urzędów skarbowych i zakładów pracy,

3. dokonywanie przeliczeń wysokości wkładów budowlanych i mieszkaniowych przy zmianach statusu lokali,

4. stała współpraca z Bankiem PKO BP w zakresie:

- zwrotu do Banku dotacji budżetowej w związku z wykupem lokali,

- zgodności kont kredytowych,

5. prowadzenie rozliczeń wkładów i udziałów lokali użytkowych,

6. obsługa interesantów zwiazana ze:

      - spłatami kredytów mieszkaniowych,

      - sporządzanie indywidualnych wniosków kredytowych w związku z ponadnormatywną lub jednorazową spłatą kredytu,

      - analiza stanu wpłat i zadłużeń kredytowych

7. obsługa interesantów związana z rozliczeniem opłat eksploatacyjnych budynków przy ul. Rzymowskiego 47, ul. Niegocińska 5, ul. Stawki 8,

8. rozliczanie mediów w budynkach przy ul. Rzymowskiego 47, ul. Niegocińska 5, ul. Stawki 8,

9. windykacja należności z tytułu wkładów, udziałów, opłat eksploatacyjnych i spłat kredytu wg normatywu.