• sekretariat@smwola.com.pl
  • 01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227
logo

 

Zadania Działu Finansowo - Ksiegowy

 

Do zakresu działań Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności:

1. prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo-księgowej uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów,

2. ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych,

3. sporządzanie sprawozdań finansowych przewidzianych przepisami Ustawy o rachunkowości, sprawozdań do urzędu statystycznego, rozliczeń podatkowych,

4. współpraca z bankami,

5. opracowywanie projektów planów finansowych oraz monitorowanie prawidłowości realizacji ww planów, dokonywanie okresowych i bieżących analiz w sprawach realizacji dochodów i kosztów,

5. prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo-księgowej dotyczącej prowadzonych inwestycji,

6. ewidencjonowanie majątku trwałego, rozliczanie inwentaryzacji oraz naliczanie amortyzacji.