• sekretariat@smwola.com.pl
  • 01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, czwartek   10:00 - 18:00

wtorek, środa, piątek      8:00 - 16:00

 

Obsługa interesantów w zakresie:

1. Prowadzenia spraw:

      - związanych ze sprzedażą lokali w nowo realizowanych przez Spółdzielnię inwestycjach.

      - związanych z przetargiem lokali wolnych w sensie prawnym, zgodnie z regulaminem przeprowadzania przetargów uchwalonym przez
         Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

      - związanych z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego i spółdzielczego własnościowego prawa w odrębną własność.

      - związane z uzyskaniem członkostwa przez osoby fizyczne i prawne oraz ustaniem członkostwa na skutek wystąpienia ze Spółdzielni,
        śmierci członka oraz ustania osoby prawnej będącej członkiem Spółdzielni.

      - osób posiadających prawa do: lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, miejsc postojowych i pomieszczeń gospodarczych.

2. Przyjmowanie dokumentów, załatwianie spraw dotyczących lokali własnościowych związanych z nabyciem , sprzedażą, zamianą darowizną,

    spadkiem (dotyczy lokali, miejsc postojowych, pomieszczeń gospodarczych).

3. Przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń do kancelarii notarialnych, sądów oraz innych instytucji o członkostwie w Spółdzielni i

    przysługującym prawie.

4. Załatwianie spraw po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa.

5. Załatwianie spraw po zgonie Członka Spółdzielni, właściciela lokalu.