• sekretariat@smwola.com.pl
  • 01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227
logo

 Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie:

- Statutu

- Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.

- Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r.