•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

 

Zadania Działu Przygotowań i Realizacji Inwestycji:

 

Do zakresu działań Działu należy w szczególności:

1. Regulacja prawna terenów.

2. Występowanie o:

    - pozwolenia na budowę,

    - warunki zabudowy i zagospodarowania terenów

    - warunki i przydział i dostawy: wod.- kan., gaz, energia, itp.

3. Zlecanie projektowania inwestycji i opiniowanie wykonanej dokumentacji budowlanej.

4. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie inwestycji rozpoczynanych i zakończonych.

5. Ogłaszanie przetargów - konkursu ofert na wykonawstwo.

6. Zawieranie umów z firmami prowadzącymi prace budowlane.

7. Realizacja i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem robót.

8. Odbiory i przekazywanie do eksploatacji obiektów budowlanych.

9. Rozliczanie inwestycji z wykonawcami.

10. Sprawdzanie bądź sporządzanie wyceny robót dodatkowych i zaniechanych /lokatorskich/.


Pracownicy Działy Przygotowania i Realizacji Inwestycji:

 

Izabela JANISZEWSKA

Kierownik Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji

tel. 22 44 07 423

 

Waldemar KALINIEC

Z-ca Kierownika Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji

tel. 22 44 07 422

 

Przygotowanie Inwestycji

 

Grażyna OSTROWSKA - PIEPRZYK

Specjalista ds. przygotowania inwestycji

tel. 22 44 07 420

 

Aneta SKROCKA

Specjalista

tel. 22 44 07 421

 

Joanna JANISZEWSKA

Specjalista

tel. 22 44 07 438

 

Realizacja Inwestycji

 

Paweł SIENNICKI

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

Administrator budynku przy ul. Stawki 8

tel. 22 44 07 445

 

Lech KRACIUK

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

tel. 22 44 07 443

 

Dariusz JANIK

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

tel. 22 44 07 441

 

Paweł STEFANIUK

Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych

tel. 22 44 07 444

 

Paweł BŁASZCZYK

Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych

tel. 22 44 07 442