•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Pracownicy Działy Przygotowania i Realizacji Inwestycji:

 

Izabela JANISZEWSKA

Kierownik Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji

tel. 22 44 07 423

 

Waldemar KALINIEC

Z-ca Kierownika Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji

tel. 22 44 07 422

 

Przygotowanie Inwestycji

 

Grażyna OSTROWSKA - PIEPRZYK

Specjalista ds. przygotowania inwestycji

tel. 22 44 07 420

 

Aneta SKROCKA

Specjalista

tel. 22 44 07 421

 

Joanna JANISZEWSKA

Specjalista

tel. 22 44 07 438

 

Realizacja Inwestycji

 

Paweł SIENNICKI

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

Administrator budynku przy ul. Stawki 8

tel. 22 44 07 445

 

Lech KRACIUK

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

tel. 22 44 07 443

 

Dariusz JANIK

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

tel. 22 44 07 441

 

Paweł STEFANIUK

Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych

tel. 22 44 07 444

 

Paweł BŁASZCZYK

Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych

tel. 22 44 07 442