•  +48 22 440-74-00
  •  sekretariat@smwola.com.pl
  •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227
logo

Izabela Janiszewska

Pełnomocnik Zarządu Kierownik Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227,
Telefon: 22 44 07 423

Paweł Stefaniuk

Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych
01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227,
Telefon: 22 44 07 444

Lech Kraciuk

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227,
Telefon: 22 44 07 443

Paweł Błaszczyk

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227,
Telefon: 22 44 07 442

Aneta Skrocka

Inspektor ds. przygotowania inwestycji
01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227,
Telefon: 22 44 07 421

Joanna Janiszewska

Specjalista ds. techniczno-prawnych
01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227,
Telefon: 22 44 07 438

Wojciech Kalicki

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227,
Telefon: 22 44 07 445